IP 3.2. Creatie van een door gebruiker gedefinieerde CLI-sjabloon met één lijn en meerdere lijnopdrachten