Geen waarde van host-client gerapporteerd voor bepaalde bekabelde/draadloze clients