Een CSR met alternatieve naamgids genereren in Prime Collaboration Provisioning (PCP)