Metagegevens gebruiken voor aangepast rapport met API’s en Python