Een fabric extender configureren met applicatie-centrifugeinfrastructuur