De betekenis van de modusstaten voor kabelmodemopdracht