Kabelmodems nemen offline in een netwerk met twee uitgangen voor kabel