Insluitingstypen voor probleemoplossing met de opdracht Debug ATM