De betekenis van routerondersteuning voor ATM realtime servicecategorieën