geïllustreerde ATM-besturingscellen - cellen voor inactiviteitdat niet is toegewezen, cellen zonder VOICE, IMA-cellen en ongeldige cellen