Cisco Forum 2016

Rejestracja

UWAGA — wejściówki na Cisco Forum zostały wyprzedane! Po dokonaniu rejestracji znajdą się Państwo na liście rezerwowej.

 • Data: 7 – 8 kwietnia 2016
 • Miejsce: Zakopane
 • Czas trwania: 2 dni
 • Cena: Last minute
  2440 PLN netto
▲ Back to Top

Witamy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wejściówki na Cisco Forum zostały wyprzedane. Jeśli nie posiadają Państwo wcześniej zakupionego kodu, rejestracja trafi na listę rezerwową. O potwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy Państwa drogą mailową. W razie pytań prosimy o kontakt.

Cisco Forum 2016 odbędzie się w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Miejsce konferencji to jeden z nielicznych elementów, które pozostaną niezmienne. Nadchodząca edycja to przełom w formule naszej konferencji! 

Po pierwsze - data

Najbliższe Cisco Forum to dwa dni praktycznych i ściśle wyselekcjonowanych wykładów przeplecionych pokazami innowacji – wszystko na najwyższym poziomie. 7-8 kwietnia 2016 czeka na Was skondensowana dawka wiedzy, urozmaiconej nowoczesnymi formami rozrywki. 

Prekursorskie rozwiązania i kreatywne umysły

Kwietniowy powiew świeżości na Cisco Forum zagwarantuje obecność wielu twórczych umysłów! Startupowcy, developerzy oraz internetowi influencerzy zainspirują nas nieszablonowymi pomysłami i sprowokują dyskusje na temat najnowocześniejszych trendów w ICT na świecie i w Polsce.

Digital experience!

Beacony, aplikacja mobilna, media hub, cyfrowe atrakcje, nowatorskie projekty stoisk, wirtualna komunikacja przed, w trakcie i po wydarzeniu - to tylko zapowiedź cyfrowego doświadczenia, które już w kwietniu będzie na Was czekać na Cisco Forum 2016. 

Śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych - niebawem pojawi się tam więcej szczegółów dotyczących Cisco Forum 2016!

▲ Back to Top

Agenda

 

Zapraszamy do rejestracji na miejscu i po odbiór identyfikatora już od środy (06.04) od godziny 14:00. Stoisko rejestracyjne będzie się znajdować tradycyjnie przy wejściu, w lobby hotelowym.
Aplikacja Cisco Forum 2016

Aplikacja pomoże Ci stworzyć agendę idealną, czyli Twoją własną. Przejrzysz wszystkie pozycje agendy, zapoznaj się z krótkimi opisami, a następnie zaplanuj, w których wydarzeniach chcesz uczestniczyć.

Po zakończeniu każdej sesji, będziesz mógł ocenić prowadzącego – cenimy Twoje zdanie i informację zwrotną!

Zachęcamy także do zapoznania się informacjami o wszystkich firmach wystawiających się na Cisco Forum 2016.

Zyskaj kontrolę, wygodę i… nagrodę!

Na aktywnych użytkowników aplikacji czekają aż trzy poziomy nagród gwarantowanych!

Zobacz krótki film o funkcjach aplikacji.

Pobierz aplikację

Dane do logowania otrzymałeś w mailu „Aplikacja Cisco Forum”.

▲ Back to Top

Ogólne warunki uczestnictwa w Cisco Forum 2016

Rejestracja na konferencję Cisco Forum 2016 składa się z następujących kroków:

 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się:
  • pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP,
  • wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego uczestnika,
  • dane e-mailowe rejestrowanego uczestnika, *
  • dane teleadresowe rejestrowanego uczestnika,*
  • dane e-mailowe podmiotu dokonującego rejestracji,*
  • dane teleadresowe podmiotu dokonującego rejestracji.*

  * Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

 2. Akceptacja warunków udziału w konferencji oraz zobowiązanie do zapłaty faktury proforma, która zostanie wysłana przez organizatora w formie wiadomości e-mail. Uiszczenie w całości przez zgłaszającego opłaty konferencyjnej w wysokości brutto określonej na fakturze proforma otrzymanej od Organizatora drogą mailową. Organizator konferencji zastrzega, że przedstawiciele Autoryzowanego Partnera Cisco, którzy nie są Partnerami Cisco Forum mają możliwość zarejestrowania na konferencje maksymalnie 2 pracowników. Większą liczbę uczestników mogą zarejestrować jedynie poprzez wykupienie jednego z oferowanych pakietów partnerskich.

Uwaga:

Warunkiem udziału w konferencji jest pomyślne zakończenie wszystkich powyższych kroków.

Osoby, które otrzymują specjalne kody prosimy o rejestrowanie się jedynie przy ich użyciu, w przeciwnym wypadku rejestracja odbędzie się na warunkach ogólnych, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Rejestracji kodu musi dokonać wyłącznie uczestnik, który specjalny kod otrzyma.

Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

Z chwilą elektronicznej akceptacji, podmiot wskazany w zgłoszeniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora wskazanej na fakturze proforma opłaty konferencyjnej oraz opłaty za organizację noclegu (jeżeli taka będzie miała miejsce) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Obowiązek zapłaty wygasa wyłącznie w sytuacji braku miejsc, o czym zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatora.

Koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą w przypadku rejestracji:

 1. Early Bird (tylko 100 wejściówek) – 1640,00 PLN netto (+23% VAT)
 2. Regular (tylko 600 wejściówek) – 1840,00 PLN netto (+23% VAT)
 3. Last Minute (pozostałe wejściówki) – 2440,00 PLN netto (+23% VAT)

Terminy płatności opłaty rejestracyjnej:

 • Opłata rejestracyjna powinna być odnotowana na koncie Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania proformy.
 • Każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w konferencji do dnia 07.03.2016r. poprzez wysłanie rezygnacji listem poleconym do firmy PROIDEA na podany poniżej adres:ul. Łabędzia 9,
  Kraków 30-651
 • W przypadku nie przesłania rezygnacji uczestnik jest nadal zobowiązany do zapłaty całości opłaty konferencyjnej.
 • Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prawnej ze spółką PROIDEA dotyczącej udziału w konferencji.

Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie określonym ustawą po odnotowaniu wpłaty na koncie organizatora. Do osób, które nie poinformują organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (warunki i koszty rezygnacji podane są w pkt. 10) faktura VAT zostanie wysłana najpóźniej 7 dni po zakończeniu konferencji na wskazany w zgłoszeniu adres siedziby.

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PROIDEA Sp z o.o.
ul. Łabędzia 9
Kraków 30-651
Numer konta: BZ WBK 89 1090 1665 0000 0001 2254 0555

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku braku wpłaty.

Udział w konferencji obejmuje:

 • uczestnictwo w wybranych sesjach, potwierdzonych przez Organizatora,
 • materiały konferencyjne,
 • lunch, przerwy kawowe i kolację według programu i menu ustalonego przez Organizatora,
 • udział w evencie wieczornym w dniu 7.04.2016 r. według programu ustalonego przez Organizatora. Całościowy koszt pakietu konferencyjnego to suma kosztów udziału w konferencji.

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorom tego faktu na adres: info@ciscoforum.pl do dnia 25.03.2016 r. Zmiana zostanie zaakceptowana wyłącznie w momencie otrzymania od Organizatora maila z akceptacją zmiany.

Warunki i koszty rezygnacji z udziału w Konferencji oraz rezygnacji z noclegu: warunkiem
uznania rezygnacji jest otrzymanie przez organizatora pisemnej informacji:

 1. Osoby zarejestrowane do dnia 18.03.2016 r. otrzymają zwrot opłaty konferencyjnej. Rezygnacja nie dotyczy zwrotu opłaty za organizację noclegu.
 2. Osoby zarejestrowane po dniu 18.03.2016 r. nie mają możliwości zwrotu kosztów udziału w konferencji oraz opłaty za organizację noclegu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne powstałe w trakcie uczestnictwa w atrakcjach wieczornych.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora.

Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek posiadania własnego identyfikatora w trakcie trwania konferencji. Uczestnik Konferencji nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.

Pełnoprawnym uczestnikiem Konferencji staje się osoba, która:

 1. prawidłowo dokona procesu rejestracji – w procesie rejestracji podane zostaną wszystkie wymagane dane będące autentycznymi danymi uczestnika Konferencji oraz otrzyma wiadomość mailową z informacją o pozytywnej weryfikacji
 2. uiści opłatę zgodną z prawidłowo wystawioną fakturą proforma, w wysokości oraz terminie wskazanym w niniejszym regulaminie
 3. dokona rejestracji na miejscu Konferencji odbierając imienny identyfikator

Cisco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informuje, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Cisco w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Cisco, względnie dla upoważnionych przez nich administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę PROIDEA, Organizatora konferencji Cisco Forum, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883). Tym samym zgadzam się na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z konferencją Cisco Forum oraz dotyczących działalności i oferty jej Organizatora i Sponsorów.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco, Organizatora Konferencji działającego z polecenia Cisco bądź partnerów konferencji mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących Konferencji Cisco Forum 2016 bez ograniczeń w czasie.

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z konferencji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane zmieszczone przeze mnie są prawdziwe oraz niniejszym akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w Konferencji.Regulamin Konkursu Cisco Forum 2016r.

§ 1 Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Innovation Award (Konkurs) jest Cisco System Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B, NIP: 1181092318 (Organizator).

§ 2 Informacje ogólne oraz cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie najlepszych praktyk z dziedziny innowacji stosowanych przez polskich przedsiębiorców.

2. Konkurs przeznaczony jest dla Startupów, które prezentują innowacyjność pomysłów i rozwiązań, jednocześnie wykazując potencjalną synergię z rozwiązaniami firmy Cisco.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są:

a) Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorcy),

b) Zespoły Projektowe rozwijające innowacyjne rozwiązania z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w formie spółki kapitałowej typu startup lub spin off (Zespoły Projektowe).

§ 4 Procedura Zgłaszania Kandydatów

1. Przedsiębiorcy lub Zespoły Projektowe biorące udział w Konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury samodzielnie bądź za pośrednictwem przedstawicieli samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, a także przedstawicieli administracji publicznej.

3. Każde zgłoszenie Przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez podmiot lub osobę trzecią wymaga zgody jego organu zarządzającego.

4. Kandydaturę uważa się za zgłoszoną poprzez wypełnienie składającego się z 5 slajdów preso, który zawierać będzie informacje na temat:

a) profilu Startupu,

b) produktu lub rozwiązania, jakie prezentuje Startup,

c) grupy docelowej / rynku produktu lub rozwiązania jakie prezentuje Startup,

d) przykładu synergii z Cisco.

5. Ostateczny termin składania kandydatur upływa w dniu 17 marca 2016 r.

§ 5 Nagrody

1.Nagrodami w Konkursie są:

a) stoisko wystawowe podczas Cisco Forum 2016 – 1 sztuka

b) możliwość zaprezentowania produktu lub rozwiązania w trakcie 5-minutowego pitchu podczas Cisco Forum 2016 – 3 sztuki

c) podwójna wejściówka na Cisco Forum 2016 – 5 sztuk

§ 6 Kapituła Konkursu

1. Organem weryfikującym zgłoszenia i wybierającym zwycięzcę Konkursu jest Kapituła Konkursu (Kapituła).

2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje według swego uznania Organizator.

3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli Instytucji, Przedsiębiorców i podmiotów współpracujących z Organizatorem.

4. Do momentu ogłoszenia wyników Konkursu skład osobowy Kapituły pozostaje tajny.

5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także jest uprawniona do usunięcia zgłoszenia po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie.

6. O usunięciu zgłoszenia Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora.

§ 7 Wybór Zwycięzcy

1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród wszystkich Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w niniejszym regulaminie.

2. Wyboru Zwycięzcy dokonuje Kapituła, na podstawie danych zawartych w przesłanym w formularzu rejestracyjnym.

3. Kapituła wybierze Zwycięzcę według swojej oceny, biorąc pod uwagę ogół działalności Kandydata w kontekście stosowania innowacyjnych rozwiązań. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

4. Nagroda zostanie wręczona podczas sesji plenarnej Cisco Forum 2016, która odbędzie się w Zakopanem w dniu 7 kwietnia 2016.

5. Szczegółowe dotyczące otrzymania nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy odpowiednio wcześniej.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez wysłanie 5-slajdowego preso wysłanego na adres info@ciscoforum.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie zgłoszeniu informacji kompletnych i zgodnych z prawdą.

5. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu rejestracyjnym informacje są niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zostaje zdyskwalifikowany z konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

7. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.

8. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

10. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zwartych w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu.

11. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na Cisco Forum ani nie zapewnia zakwaterowania.

▲ Back to Top

Partnerzy

Intel® - Główny Partner Technologiczny

Intel

Partner Platynowy

IS

Partner Złoty

Sevenet Trecom

Partner Srebrny

Atende

Partner konferencji

CSH Passus S&T Comtegra veeam Fastline Greeneris Solidex Rittal Plantronics F5

Partner Innovations Forum

TMobile

Innovations Forum

semseye lab4motion seventica kiwisecurity n-join intellimentsec excalibur iksnet ifinity osisoft quantup intelix Ventus meraki vintom

Patroni medialni

rzeczpospolita parkiet sukces bloomberg CRN Pointer Itwiz Itfocus it professional
▲ Back to Top

Social media

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o Cisco Forum. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i YouTube, obserwuj nas na Twitterze i na LinkedIn. Regularnie publikujemy tam zapowiedzi i wszystkie nowości dotyczące Cisco Forum 2016.

Cisco Forum to doskonała okazja do kontaktu z tysiącami osób tworzącymi społeczność Cisco w Polsce. Śledząc nasze kanały Social Media będziecie mieli okazję poczuć niesamowitą atmosferę Cisco Forum 2016! Na miejscu, do Waszej dyspozycji będziecie też specjalny Social Media Hub.

Dołącz do dyskusji o Cisco Forum 2016, używając oficjalnego hasztaga #CiscoForum .

▲ Back to Top

Innovations Forum

Innovations Forum jest jedną z najważniejszych nowości w programie tegorocznego Cisco Forum - to efektowna strefa innowacji, zbudowana przed Hotelem Kasprowy. W strefie tej zaprezentuje się kilkanaście zaproszonych przez nas firm – startupów i partnerów Cisco – które przedstawią swoje innowacyjne rozwiązania wpisujące się w jeden z czterech głównych trendów technologicznych szeroko omawianych podczas Cisco Forum 2016: Internet rzeczy, automatykę, chmurę i cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania prezentowane w ramach Innovatoion Forum są zbudowane w oparciu o technologie Cisco lub działają w synergii z nimi.

Atmosferę w strefie Innovations Forum rozkręca Szymon Majewski!

Poniżej przedstawiamy pełną listę firm obecnych w Innovation Forum.

semseye lab4motion seventica kiwisecurity n-join intellimentsec excalibur iksnet ifinity osisoft quantup intelix Ventus meraki vintom

Ponadto w ramach Innovations Forum na specjalnych stoiskach zaprezentujemy technologie Cisco w kilku wyjątkowo ciekawych zastosowaniach, takich jak smart city, connected transportation, connected utilities, collaboration i security.

Partnerem Innovations Forum jest firma T-Mobile.

TMobile

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce agenda.

▲ Back to Top

Kontakt

Organizatorzy Konferencji
Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Polska

Organizacja i Logistyka
Wszelkie sprawy organizacyjne oraz logistyczne prosimy kierować do firmy Proidea:

W sprawach noclegu, płatności i problemów z rejestracją: Anna Bil
tel. +48 797 004 949
mail: anna.bil@proidea.org.pl

W sprawach przebiegu konferencji: Monika Żmuda
tel. +48 506 689 468
mail: info@ciscoforum.pl

Proidea Sp. z o.o.
ul. Łabędzia 9
30-651 Kraków

Partnerzy
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą partnerską z Cisco Forum, prosimy o kontakt:

Dział marketingu
marketing-poland@cisco.com

Patroni Medialni
Jeśli chcesz zostać patronem medialnym, prosimy o kontakt z przedstawicielem Agencji PR Manejo.

Łukasz Dąbrowski
ldabrows@cisco.com
Kom.: +48 795 031 202

Do Cisco Forum pozostało:

Counter
Share

Intel® - Główny Partner Technologiczny

 • Intel

Partner Platynowy

 • IS

Partner Złoty

 • Sevenet
 • Trecom

Partner Srebrny

 • Atende

Partner konferencji

 • CSH
 • Passus
 • S&T
 • Comtegra
 • veeam
 • Fastline
 • Greeneris
 • Solidex
 • Rittal
 • Plantronics
 • F5
 • F5

Partner Innovations Forum

 • TMobile

Innovations Forum

 • semseye
 • lab4motion
 • seventica
 • kiwisecurity
 • n-join
 • intellimentsec
 • excalibur
 • iksnet
 • ifinity
 • osisoft
 • quantup
 • intelix
 • Ventus
 • meraki
 • vintom

Patroni medialni

 • sukces
 • parkiet
 • sukces
 • CRN Patronat
 • CRN Patronat
 • Itwiz
 • Itfocus
 • it professional

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.