Cisco SEC Lite 2016

Rejestracja

 

 • Data: 17-18 maj 2016
 • Miejsce: Cisco Systems
  Domaniewska 39B, Warszawa
 • Czas trwania: 2 dni
 • Cena: bezpłatnie
▲ Back to Top

Strona główna

Szanowni Państwo,

Już kolejny raz chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Cisco SEC Lite. W tym roku nasze dwudniowe seminarium poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa odbędzie się w dniach 17-18 maja w biurze Cisco w Warszawie.

Od dobrych kilku lat większość producentów alarmuje o zwięszkającej się dynamice zagrożeń, coraz większej powierzchni ataku, nowych trendach związanych z mobilnością, chmurami i wpływem tych przemian na kwestie bezpieczeństwa. Cisco jako producent wiekszości z rozwiązań wpisujących się w te trendy zaznacza swoją silną pozycję na rynku bezpieczeństwa coraz mocniej i inwestuje w nowe technologie i rozwiązania – bezpieczeństwo to priorytet nr 1 dla Cisco. Podczas najbliższego spotkania postaramy się Państwu o tym opowiedzieć, szczególnie, że część tych inwestycji związana jest wprost z Polską.

Przygotowany program merytoryczny obejmuje szerokie spektrum zagadnień. Podejmiemy tematy dotyczące trendów i przemian, zagrożeń i wyzwań, opowiemy o najciekawszych spostrzeżeniach z rocznego raportu bezpieczeństwa Cisco, o przejęciach Cisco – tych najnowszych jak OpenDNS czy Lancope, ale też i o tych nieco wcześniejszych jak ThreatGRID. Opowiemy także o nowym portfolio serwisowym Cisco i nowo otwartym usługowym Cisco SOC w Krakowie (otwarcie 19 kwietnia 2016). Oczywiście nie zabraknie też sesji podejmujących wprost nowości produktowe Cisco –związane z zupełnie nowymi platformami sprzętowymi i te gdzie innowacje są realizowane w postaci funkcji w oprogramowaniu.

Wierzymy, że dwa dni wypełnione ogromną dawką wiedzy na temat najważniejszych, najbardziej ciekawych aspektów szeroko pojętego bezpieczeństwa sieci będą dobrze spędzonym czasem. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania.

Tak jak wszystkie inne konferencje i seminaria organizowane przez Cisco – Cisco SEC Lite będzie też znakomitą okazją by spędzić czas na spotkaniach, rozmowach i dyskusjach technicznych, do których serdecznie Państwa zachęcamy.

Do zobaczenia na Cisco SEC Lite

Zapraszamy,
Zespół Cisco

▲ Back to Top

Agenda

Agenda

17 maja

Start Koniec Czas trwania TYTUŁ SESJI
09:30 10:00 00:30 REJESTRACJA i KAWA
10:00 10:15 00:15 Otwarcie Seminarium
10:15 11:30 01:15 Quo Vadis Cisco Security czyli o trendach, raportach, akwizycjach i nie tylko.
11:30 12:00 00:30 PRZERWA KAWOWA
12:00 13:30 01:30 "Idealne wdrożenie wszystkiego"
13:30 14:30 01:00 LUNCH
14:30 15:45 01:15 FirePOWER - NGIPS w służbie bezpieczeństwa
15:45 16:15 00:30 PRZERWA KAWOWA
16:15 17:30 01:15 AMP + ThreatGRID: zaglądanie wgłąb
17:30 17:45 00:15 ZAKOŃCZENIE 1 DNIA CISCO SEC LITE

 

18 maja

Start Koniec Czas trwania CORE SECURITY TRACK
08:30 09:00 00:30 PORANNA KAWA
09:00 10:30 01:30 ISE 2.x: TrustSEC, Guest Access, Remote Access, VPN
10:30 10:45 00:15 PRZERWA KAWOWA
10:45 12:00 01:15 Ochrona brzegu DC - Misja specjalna; Firepower 4100/9300 w akcji
12:00 12:15 00:15 PRZERWA KAWOWA
12:15 13:45 01:30 Cisco Cyber Threat Defense - inne spojrzenie na bezpieczeństwo
13:45 14:30 00:45 LUNCH
14:30 15:45 01:15 Rozwiązania Content Security
15:45 16:00 00:15 PRZERWA KAWOWA
16:00 17:15 01:15 Cisco Security Services
17:15 17:30 00:15 ZAKOŃCZENIE CISCO SEC LITE 2016
▲ Back to Top

Uczestnictwo/Rejestracja

Uczestnictwo/Rejestracja

Celem zgłoszenia chęci udziału w seminarium należy przesłać odpowiedź na otrzymane uprzednio zaproszenie do udziału w spotkaniu z podaniem danych uczestnika (Imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy) na adres ciscoseclite@cisco.com.

▲ Back to Top

Miejsce/Dojazd

Miejsce/Dojazd


Cisco Systems
Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa

▲ Back to Top

Regulamin

Regulamin

Warunki uczestnictwa/rejestracja
I. Ogólne warunki uczestnictwa w Cisco SEC Lite 2016, 17-18 maja 2016 r.
1. Rejestracja na Konferencję SEC Lite 2016, składa się z trzech kroków:

 1. otrzymania przez uczestnika zaproszenia do udziału w spotkaniu
 2. przesłania odpowiedzi na otrzymane uprzednio zaproszenie do udziału w spotkaniu z podaniem danych uczestnika (Imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy) na adres ciscoseclite@cisco.com.
 3. akceptacji warunków udziału w Konferencji oraz zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, a także na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z konferencją Cisco SEC Lite oraz dotyczących działalności i oferty jej organizatora i Partnerów konferencji. Równocześnie uczestnik zgadza się na przekazanie agencji Managment Solutions z siedzibą w Ziębicach przy ulicy Przemysłowej 18, działającej na zlecenie Cisco Systems Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B swoich danych osobowych w celach komunikacji i marketingu związanego z wydarzeniami, szkoleniami i promocjami Cisco w Polsce, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator seminarium zastrzega prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz do odmowy akceptacji uczestnictwa osobom, które nie otrzymały zaproszenia od Cisco.

Koszty noclegu uczestnik ponosi indywidualnie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

 • Każdy uczestnik Konferencji ma obowiązek posiadania własnego identyfikatora w trakcie trwania Konferencji. Uczestnik Konferencji nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.
 • Pełnoprawnym uczestnikiem Konferencji staje się osoba, która:

  a. otrzyma od organizatora zaproszenie do udziału w spotkaniu
  b. prześle odpowiedź na otrzymane uprzednio zaproszenie do udziału w spotkaniu z podaniem danych uczestnika (Imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy) na adres ciscoseclite@cisco.com
  c. dokona rejestracji na miejscu Konferencji odbierając imienny identyfikator.

 • Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 • Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z Konferencji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu.

Cisco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informuje, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Cisco w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Cisco, względnie dla upoważnionych przez nich administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

 • Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).
 • Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących Konferencji Cisco SEC LITE 2016 bez ograniczeń w czasie.

Komitet Organizacyjny Konferencji Cisco Sec Lite:
e-mail: ciscoseclite@cisco.com

▲ Back to Top

Kontakt

Kontakt

Organizatorzy Konferencji

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Polska

ciscoseclite@external.cisco.com

Share