Homepage > Infrastructure - Transportation

Vital Infrastructure

Nederland logistiek centrum van Europa

Onze vitale infrastructuur moet altijd werken. De energievoorziening mag niet onderbroken worden, en onze wegen en spoornetten moeten goed functioneren. Digitalisering biedt veel kansen om onze infrastructuur robuuster te maken, betere inzichten te geven en data uit te wisselen en te koppelen. Tegelijkertijd moet cyberweerbaarheid niet uit het oog worden verloren. DVN helpt om de kritische infrastructuur van ons land te verbeteren en te beschermen.

“Verlies bij de digitaliseringsslag cyberweerbaarheid niet uit het oog”

Verbeter efficiëntie en veiligheid met automatisering

Veel organisaties in de publieke sector zijn al bezig met digitalisering. Onderstations van energiebedrijven worden voorzien van IT, bijvoorbeeld om meetgegevens gemakkelijker te verzamelen en door te geven. Snelwegen worden voorzien van sensoren, om de gladheid en staat van onderhoud te checken. In de haven van Rotterdam controleren sensoren het waterpeil en helpen ze zeevrachtverkeer efficiënter te laten verlopen. Maar de toevoeging van communicatienetwerken en slimme sensoren maakt de infrastructuur ook gevoelig voor cybercriminaliteit.

DVN levert een actieve bijdrage aan verdere digitalisering van de vitale infrastructuur. Automatisering speelt een belangrijke rol om de efficiëntie en veiligheid van de volledige keten te verbeteren. Dat is bijvoorbeeld nuttig om vracht- en passagiersstromen te optimaliseren, overheidsdatacenters met elkaar te verbinden en als een nieuwe woonwijk op het energienetwerk wordt aangesloten. Door een platform in te richten dat applicaties op afstand inlaadt, hoeft een monteur niet telkens op en neer om meters uit te lezen. Dat is efficiënter, veiliger en minder foutgevoelig. 

“Automatisering verbetert efficiëntie en veiligheid van de volledige keten”

Betere inzichten door het koppelen van vitale infrastructuur

Door beheerplatformen vanuit de basis veilig te ontwerpen, met zero trust-benadering, zijn omgevingen per definitie versleuteld. Met beheer op afstand is beter te zien of configuratie voldoet aan veiligheidseisen, en kunnen updates direct worden uitgevoerd. Daarnaast biedt het koppelen van deze systemen veel andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door actuele data van de (spoor-)wegen te verbinden aan systemen van vliegvelden om reizigers op tijd op plaats van bestemming te laten arriveren. Denk aan een melding om met de trein in plaats van de auto te gaan, omdat er file staat. Slimme uitwisselingen tussen (semi-)overheidsinstanties en andere bedrijven kunnen de dienstverlening voor burgers sterk verbeteren.

DVN maakt deze projecten samen met andere partijen en instanties werkelijkheid. Daarbij onderzoeken we samen het maatschappelijk belang. We leiden bijvoorbeeld een project, maken een technisch ontwerp of bouwen een werkende omgeving. Ook delen we kennis met de publieke sector, door whitepapers te schrijven die als leidraad dienen voor toekomstige projecten. Met kennis, middelen en innovaties brengen we de vitale infrastructuur van Nederland naar een volgende fase. 

“Met kennis, middelen en innovaties brengen we de vitale infrastructuur van Nederland naar een volgende fase.”

Ontmoet onze specialist

Erwin Kanning, Track Lead Vital Infrastructure Security binnen Digitale Versnelling Nederland

Ontdek meer

Digitale transformatie

Cisco en TomTom werken samen om veiligere, minder overbelaste wegen te bouwen.

Port of Rotterdam Embraces IoT Revolution

Cisco Edge Intelligence globally available as Port of Rotterdam completes field trial.

Over DVN

Lees hier wat de Digitale Versnelling van Nederland inhoudt.