Επίσκεψη στο DT&S της Cisco από το Δήμαρχο του Fort Lauderdale (Florida US), USA.

Στις 3 Οκτωβρίου 2022, ο δήμαρχος του Fort Lauderdale (Florida, US), Dean Trantalis πραγματοποίησε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την αδελφοποίηση του Fort Lauderdale και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Με την ευκαιρία αυτή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S).

Η παρουσίαση που έγινε στον κ. Trantalis ανέδειξε τις λύσεις της Cisco για έξυπνες πόλεις και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κέντρο DT&S λειτουργεί ως κόμβος για αυτές τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με συνεργάτες, νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς. Με έμφαση σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτική προστασία και πολλά άλλα, το DT&S είναι αφιερωμένο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του πολιτισμού στην Ελλάδα.

Οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις της Cisco για έξυπνες πόλεις και την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τη βελτιώνουν σημαντικά τις υπηρεσίες και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Η επίσκεψη του Δημάρχου Trantalis στο DT&S υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τεχνολογία και καταδεικνύει τις δυνατότητες και τις προοπτικές από τον εκσυγχρονισμό των πόλεων.