Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Mobilita pro malé a středně velké podniky

Pro malé a středně velké podniky (SMB) může být na rozdíl od velkých podniků někdy obtížné plně využít všech výhod mobility. Zjistěte, jak mohou SMB zavést mobilní řešení a získat z nich co nejvíc – přečtěte si dokument IDC Analyst Connection: Mobilita pro středně velké podniky (anglicky). 

Zachyťte druhou vlnu 802.11ac

Zjistěte, proč by měla vaše organizace přejít na standard 802.11ac Wave 2 a být připravena na současnou rostoucí poptávku po mobilitě.

Mobilita v kampusu

Přečtěte si, jak může univerzita díky bezdrátové síti nové generace podporovat rostoucí požadavky na mobilitu a poskytovat úroveň připojení, které studenti chtějí a očekávají,.