Kas teil on juba konto?

 •   Isikupärastatud sisu
 •   Teie tooted ja tugiteenused

Kas vajate kontot?

Konto loomine

Cisco võrguprivaatsusavaldus – ootel

Järgmine Cisco privaatsusavaldus on üles pandud 27. Juuni 2016.

Cisco Systems, Inc. ja selle tütarettevõtted (koos "Cisco") on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja tagada, et meie veebisaidi ning toodete ja teenuste ("lahendus" või "lahendused") kasutamine on teile meeldiv kogemus. See privaatsusavaldus kehtib Cisco veebisaitide kohta, mis on selle avaldusega seotud, ja kirjeldab, kuidas me isikuandmeid käsitseme. Lisateavet meie põhimõtete kohta, mis puudutavad isikuandmeid, võib olla paremal asuvates täiendosades või andmekogumise ajal lisatud teatistes. Cisco teatud veebisaitidel võivad olla oma privaatsusavaldused, mis kirjeldavad, kuidas me isikuandmetega konkreetsetel veebisaitidel toimime. Juhul kui andmekogumise ajal lisatud teatis või konkreetse veebisaidi privaatsusavaldus on käesoleva privaatsusavaldusega vastuolus, kehtib see teatis või konkreetse veebisaidi privaatsusavaldus.

Teie isikuandmete kogumine

Kui kasutate meie veebisaiti ja meiega suhtlete, võime koguda teie kohta teavet, sh isikuandmeid. "Isikuandmed" on mis tahes andmed, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks ja need võivad sisaldada nime, aadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit, sotsiaalmeedia konto teavet või maksekaardi numbrit. Kui seome muud andmed teie isikuandmetega, käsitleme neid isikuandmetena. Samuti kogume isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate osapoolte allikatest ja palume kolmandaid osapooli meie heaks isikuandmeid koguda.

Me kogume isikuandmeid mitmesugustel, sh järgnevatel põhjustel.

 • Teie tellimuse töötlemine.
 • Teile uudiskirja tellimuse pakkumine.
 • Reklaamteadete saatmine.
 • Konto loomine.
 • Meie lahenduste teatud funktsioonide kasutamise võimaldamine.
 • Teie kogemuse isikupärastamine.
 • Klienditeeninduse pakkumine.
 • Töötaotluse haldamine.
 • Vastuvõtutesti ajal andmete kogumine, juhul kui teile on antud arvutipõhine sertifitseerimistest.

Võime koos kolmandate osapooltega teie kohta aja jooksul oma veebisaitidelt saadud andmed ühendada teistest allikatest saadud teabega. See aitab meil parandada andmete üldist täpsust ja terviklikkust, samuti aitab see meil teiega paremini suhelda.

Kui otsustate Ciscole edastada kolmanda osapoole isikuandmeid (näiteks nime, meiliaadressi ja telefoninumbrit), kinnitate, et teil on selleks kolmanda osapoole luba. Näiteks käivad siia alla sõbrale viitematerjali edastamine või töötaja soovitamine.

Mõnedel juhtudel võib Cisco küpsiste, veebilogide, veebimajakate ja muude sarnaste rakenduste kaudu automaatselt andmeid koguda. Seda teavet kasutatakse selleks, et paremini mõista ja parandada veebisaidi kasutatavust, jõudlust ja tõhusust ning aidata kujundada teile pakutavat veebisaidi sisu või pakkumisi. Lisateabe saamiseks lugege allpool olevat jaotist "Küpsised ja muud veebitehnoloogiad".

tagasi algusse

Teie isikuandmete kasutamine

Võime teie isikuandmeid kasutada oma ettevõtte juhtimiseks, oma lahenduste üleandmiseks, parandamiseks ja kohandamiseks, meie ettevõttega seotud reklaam- ja muude teadete saatmiseks ning muudeks kohaldatava seadusega lubatud eesmärkideks. Järgnevalt on välja toodud mõned viisid, kuidas me teie isikuandmeid kasutada võime.

 • Teie taotletud lahenduse üleandmine.
 • Meie lahenduste ja teie veebikogemuse toetamine ja parandamine.
 • Veebisaitide, uudiskirjade ja muu infovahetuse isikupärastamine.
 • Teie sertifitseerimiseksamite haldamine ja töötlemine.
 • Kas Ciscolt või meie partneritelt teile infovahetuse saatmine, sh turunduse või kliendirahulolu eesmärgil.

Oma suhtluseelistusi saate muuta igal ajal. Vaadake allpool olevat jaotist "Teie valikud ja suhtluseelistuste valimine".

tagasi algusse

Juurdepääs teie isikuandmetele ja nende õigsus

Vajame teie abi, et teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohased. Oma isikuandmete ja suhtluseelistuste ajakohastamiseks võtke meiega ühendust. Peale selle võib teil olla võimalik oma isikuandmeid vaadata või muuta veebis, sealhulgas järgnevatel aadressidel.

Vastame heausksete jõupingutustega mõistlikele taotlustele teie andmetele ligi pääseda ja neid ebatäpsuse puhul parandada. Vastame teie andmete juurdepääsutaotlusele 30 päeva jooksul.

Mõned Cisco üksused võivad aeg-ajalt käituda andmetöötlejana. Kui Cisco üksus käitub andmetöötlejana, võite kasutada oma juurdepääsuõigusi ja nõuda kohaldatavate andmekaitseseaduste järgi sellelt Cisco üksuselt parandusi või inaktiveerimist.

tagasi algusse

Teie valikud ja infovahetuseelistuste valimine

Anname teile võimalust saada meie lahenduste mitmesugust lisateavet. Saate hallata oma infovahetuseelistusi järgmiste meetoditega abil.

 • Järgige kampaaniameili juhiseid, et seda konkreetset kampaaniameili tühistada.
 • Saatke meile e-kiri või postikiri: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Veenduge, et lisate oma nime, meiliaadressi ja konkreetse olulise teabe materjali kohta, mida te enam ei soovi saada.

Need valikud ei kehti teenust puudutava kohustusliku infovahetuse kohta, mis kuulub teatud lahenduste juurde ning mida teile perioodiliselt saadetakse, välja arvatud juhul, kui tühistate lahenduse vastavalt selle tingimustele. Võime jagada teie isikuandmeid Cisco äripartnerite või hankijatega, et nad saaksid jagada teavet toodete või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Oma isikuandmete jagamisest loobumiseks kolmandate osapooltega nende turunduslikel eesmärkidel klõpsake siia.

Meie veebisaitide kasutamisega või meile oma isikuandmete andmisega nõustute, et me võime teiega elektrooniliselt ühendust võtta veebisaitidega seotud turvalisuse, privaatsuse ja halduse teemadel. Kui saame teada turvasüsteemi rikkumisest, võime proovida teile sellest elektrooniliselt teatada, pannes teate üles oma veebisaitidele või saates teile meili. Teil on juriidiline õigus see teatis kirjalikult saada. Turvalisuse rikkumise kohta elektroonilise teatise saamise nõusoleku tühistamiseks võtke meiega ühendust.

tagasi algusse

Teie isikuandmete jagamine

Võime teie isikuandmeid jagada oma ettevõtte juhtimiseks, oma lahenduste üleandmiseks, parandamiseks ja kohandamiseks, meie ettevõttega seotud reklaamteadete ja muude teadete saatmiseks ning muudeks kohaldatava seadusega lubatud eesmärkideks. Võime jagada isikuandmeid järgmistel viisidel.

 • Cisco sees või meie mis tahes ülemaailmsete tütarettevõtetega andmete töötlemiseks või hoiustamiseks.
 • Cisco äripartnerite või hankijatega, et nad saaksid teiega jagada teavet oma toodete või teenuste kohta. Oma isikuandmete jagamisest loobumiseks kolmandate osapooltega nende turunduslikel eesmärkidel klõpsake siia.
 • Äripartnerite, teenusemüüjate, kolmanda osapoole volitatud esindajate või lepingupartneritega, et tagada soovitud teenus või tehing. Näited hõlmavad järgnevat, kuid ei piirdu sellega: tellimuste töötlemine ja krediitkaarditehingud, veebisaitide hostimine, seminariregistratsiooni hostimine, müügiga seotud püüdlustele kaasa aitamine või müügijärgne toetus ning klienditoe teenuse osutamine.
 • Mis tahes ühinemise, ettevõtte varade müügi, konsolideerimine või restruktureerimise, finantseerimise, või meie ettevõtte või selle osa teise ettevõtte poolt omandamisega seotud või selle läbirääkimiste käigus.
 • Vastuseks pädeva asutuse teabenõudele, kui usume, et avaldamine on kooskõlas kohaldatava seaduse, eeskirjade või õigusliku menetlusega, või nende poolt nõutav.
 • Õiguskaitseorganite ametnike, valitsusasutuste või muude kolmandate osapooltega, kui see on vajalik, et kaitsta Cisco, selle äripartnerite, teie või teiste õigusi, omandit või turvalisust, või juhul, kui seda nõuab kohaldatav seadus.
 • Koondatud ja/või anonüümsel kujul, mida ei saa mõistuslikult kasutada teie isiku tuvastamiseks.
 • Kui me teatame teile muudest põhjustest ja te nõustute jagamisega.

tagasi algusse

Teie isikuandmete turvalisus

Kavatseme kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ja kasutada neid käesoleva privaatsusavaldusega kooskõlas. Cisco rakendab füüsilisi, halduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmed, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Nõuame ka, et meie tarnijad kaitseksid neid andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Internet ei ole aga 100% turvaline ja me ei saa tagada meile antud mis tahes isikuandmete turvalisust.

tagasi algusse

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid vastavalt eesmärgile, milleks neid koguti. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie õigusalastele kohustustele vastamiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute jõustamiseks.

Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kasutamine

Nagu paljud veebisaidid, kasutab ka Cisco automaatseid andmekogumisvahendeid nagu küpsised, lisatud veebilingid ja veebimajakad. Nimetatud vahendid koguvad teatavat standardset teavet, mida teie brauser meie veebisaidile saadab, nagu brauseri tüüp ja veebisaidi aadress, millelt te meie veebisaidile tulite. Need vahendid võivad koguda teavet ka järgneva kohta.

 • Teie internetiprotokolli (IP) aadress. See on number, mis määratakse teie arvutile automaatselt iga kord, kui veebis surfate. See on unikaalne aadress, mille on teie arvutile määranud teie internetiteenuse pakkuja või infosüsteemide osakonna on TCP/IP-võrk ning see võimaldab veebiserveritel teie arvuti tuvastada ja selle asukoht kindlaks määrata.
 • Teekonnaandmed. Näiteks teie vaadatud leheküljed ja klõpsatud lingid.

Need tööriistad aitavad muuta meie veebisaidi külastust lihtsamaks, tõhusamaks ja väärtuslikumaks, pakkudes teile kohandatud kasutuskogemust ja tundes teid saidile naastes ära. Lisainfot selle kohta, kuidas me automaatseid andmekogumisvahendeid kasutame, ja teie valikute kohta nende vahendite suhtes vaadake meie küpsiste kasutamise eeskirja.

Meie veebisait sisaldab vidinaid ehk interaktiivseid pisiprogramme, mis pakuvad teiste ettevõtete teatud teenuseid (nt uudiste, arvamuste, muusika ja muu kuvamine). Vidina abil saab koguda isikuandmeid, sh teie e-posti aadress. Vidin võib selle õigeks töötamiseks määrata ka küpsiseid. Vidina kogutud teavet reguleerib selle loonud ettevõtte privaatsuseeskiri. Vidinal võib olla kontaktide importimise funktsioon, mis hõlbustab teie meilivahetust oma kontaktidega. Teie soovil otsime teie aadressiraamatust teie kontakte, et saaksite need meie veebisaidile importida.

Mõned veebibrauserid võivad pakkuda teile võimalust lubada funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi), mis saadab külastatavatele veebisaitidele signaali, et te ei soovi, et teie internetitegevust jälgitakse. See erineb küpsiste blokeerimisest või kustutamisest selle poolest, et brauserid, millel on funktsioon Do Not Track (Ära jälgi) lubatud, võivad siiski küpsiseid vastu võtta. Praegu puudub tööstusstandard, kuidas ettevõtted peaks funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) signaalidele reageerima, kuid see võib tulevikus välja areneda. Praegu ei reageeri me funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) signaalidele. Kui me tulevikus seda teeme, kirjeldame selle toimimist oma privaatsusavalduses. Lisainfo funktsiooni Do Not Track (Ära jälgi) kohta.

tagasi algusse

Lingitud veebisaidid

Võime pakkuda linke kolmanda osapoole veebisaitidele ja teenustele, mis on väljaspool meie kontrolli ega ole osa sellest privaatsusavaldusest. Soovitame teil nende (ja kõigi) külastatavate veebisaitide privaatsusavaldused üle vaadata.

tagasi algusse

Foorumid ja jututoad

Kui osalete Cisco veebisaidi arutelufoorumis või jututoas, teadke, et seal jagatud teave tehakse üldiselt kättesaadavaks ja seda võidakse kasutada teiega ühenduse võtmiseks, teile soovimatute sõnumite saatmiseks või eesmärkidel, mille üle ei ole kontrolli ei Ciscol ega teil. Pange ka tähele, et individuaalsetel foorumitel ja jututubadel võib olla lisareegleid ja tingimusi. Cisco ei vastuta isikuandmete või mis tahes muu teabe eest, mida nendes foorumites jagate.

tagasi algusse

Laste privaatsus

Cisco julgustab lapsevanemaid ja eestkostjaid aktiivselt oma laste võrgutegevust jälgima. Cisco ei kogu teadlikult laste isikuandmeid vanema või eestkostja nõuetekohase nõusolekuta. Kui arvate, et oleme ilma vanema või eestkostja nõusolekuta kogunud isikuandmeid teie riigi isikult, kelle vanus on alla kohaldatava vanuse, teavitage meid sellest jaotises "Võtke meiega ühendust" kirjeldatud viisidel ning me võtame probleemi uurimiseks ja lahendamiseks viivitamata kasutusele sobivad meetmed.

tagasi algusse

Nõusolek isikuandmete edastamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.

Kuna Cisco on ülemaailmne organisatsioon, võime teie isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikide Ciscole, mis tahes Cisco tütarettevõttele üle maailma või ülal kirjeldatud kolmandatele osapooltele või äripartneritele. Meie veebisaite ja lahendusi kasutades või meile oma mis tahes isikuandmeid edastades nõustute selle teabe edastamise, töötlemise ja ladustamisega väljapool teie asukohariiki, kus andmekaitse standardid võivad erineda teie asukohariigi omadest.

Cisco kaitseb ja lubab isikuandmete ülemaailmset edastamist mitmel moel. Cisco on eelnevalt sertifitseeritud vastavalt USA ja ELi vahelise programmi Safe Harbor raamistikule ning USA ja Šveitsi vahelise programmi Safe Harbor raamistikule, nagu on sätestanud USA kaubandusministeerium seoses Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist isikuandmete kogumise, nende kasutamise ja säilitamisega, kuigi ei toetu programmile Safe Harbor ELi õiguse järgimiseks. Cisco on tõendatud, et järgib programmi Safe Harbor teatamise, valimise, edasisaatmise, turvalisuse, andmete tervikluse, juurdepääsu ja jõustamise põhimõtteid. Lisateabe saamiseks programmi Safe Harbor kohta ja Cisco sertifitseerimise kohta minge programmi Safe Harbor veebilehele http://www.export.gov/safeharbor/. Pärast Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. a otsust programmi Safe Harbor kehtivuse kohta ja areneva õigusliku raamistiku valguses võib Cisco aeg-ajalt osaleda asjakohaste ametiasutuste heaks kiidetud teistes raamistikes.

tagasi algusse

California osariigi privaatsusõigused

California osariigi residenditel on California tsiviilseadustiku § 1798.83 kohaselt õigus Californias tegutsevatelt ettevõtetelt nõuda kõigi kolmandate osapoolte isikuandmeid, kellele ettevõte on eelnevate aastate jooksul otseturustuse eesmärgil isikuandmeid avaldanud. Alternatiivina sätestab seadus, et kui ettevõttel on privaatsuseeskiri, mis võimaldab valida, kas lubada kolmandatel osapooltel (nt reklaamijatel) teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutada või mitte, võib ettevõte anda teile teavet selle kohta, kuidas oma avalikustamisvalikut kasutada.

Cisco käib alternatiivse võimaluse alla. Meil on ulatuslik privaatsusavaldus ja me anname teile teavet selle kohta, kuidas saate valida, kas lubada kolmandatel osapooltel (nt reklaamijatel) teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutada või mitte. Seetõttu ei pea me pidama või avaldama loendit kolmandate osapoolte kohta, kes on teie isikuandmeid turunduslikuks kasutamiseks eelmise aasta jooksul saanud.

Kui olete California resident ja soovite lisateavet selle kohta, kuidas lubada või keelata kolmandatel osapooltel oma isikuandmeid kasutada, saatke meile teabenõue elektronpostiga.

tagasi algusse

Kuidas meiega ühendust võtta?

Teie arvamus on meile tähtis! Kui teil on küsimusi või kommentaare selle privaatsusavalduse kohta, meilige meie privaatsusmeeskonnale.

tagasi algusse

Cisco privaatsusavalduse ajakohastamine

Võime seda privaatsusavaldust aeg-ajalt ajakohastada. Kui muudame oma privaatsusavaldust, laadime uuendatud versiooni koos ajakohastatud muutmiskuupäevaga siia. Te nõustute neid lehekülgi regulaarselt külastama, et kõigi muudatustega kursis olla ja need üle vaadata. Kui teeme oma privaatsusavalduses muudatusi, võime teid sellest enne muudatuste jõustumist ka muul viisil teavitada, nt pannes teate üles meie veebisaitidele või saates teile teatise. Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, kinnitate sellega, et nõustute nende parandustega ja nende järgimisega.

See Cisco privaatsusavaldus on parandatud ja üles pandud 31. märtsil 2016.

Siin saate vaadata privaatsusavalduse eelmist versiooni.