Recuperación de switches Catalyst 9000 de fallos de actualización