Máte účet?

  •   Personalizovaný obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Jak Cisco pomáhá transformovat ambiciózní malé a střední podniky

IT řešení na míru podporují růst malých a středních podniků. Digitální transformace jejich podnikových sítí s integrací tradiční infrastruktury.

Malé a střední podniky mívají velmi omezené zdroje, které mohou investovat do nových technologií. U každé investice do IT musí uvažovat, jak z ní těžit co nejdéle a jak z ní získat maximální užitek, který jim pomůže překonat konkurenci.

Připravte se na budoucnost již dnes

Zkoumat nové technologie a držet krok s rostoucími očekáváními zákazníků je jednoznačně odpovědností IT manažerů. Musí uvažovat také o tom, jaký budou mít nové technologie vliv na způsob práce a spolupráce zaměstnanců a vyhodnocovat náročnost integrace s tradiční infrastrukturou. A zároveň také udržovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) na co nejnižší úrovni.

Řešení pro každý problém

Dobrá zpráva pro IT manažery malých a středních podniků je, že Cisco nyní nabízí úplné spektrum řešení, která jsou přizpůsobená jejich specifickým potřebám a umožňují jim dokázat více s menšími prostředky. Co brát v úvahu při volbě správného řešení, které pomůže udržet technický náskok před konkurencí a realizovat potenciál digitální transformace?

1. Připojení moderního podniku

Růst počtu připojených zařízení, rozvoj internetu věcí (IoT) a stoupající využití cloudových aplikací klade na malé a střední podniky stále větší nároky a nutí je přizpůsobovat sítě nové digitální realitě. Klíčové je mít rychlou a spolehlivou síť – takovou, která dokáže uspokojit rozmanité nároky podnikových uživatelů a aplikací.

IT manažeři musí zvažovat, zda jejich síťová řešení lze snadno nasadit a modernizovat, aby udržela bezproblémový chod podniku. Týká se to bezdrátových produktů, jako jsou přístupové body příští generace, které umožňují jednoduše rozšiřovat schopnosti sítě bez dodatečných nákladů na modernizaci síťových prvků nebo novou kabeláž.

Snadná správa je dalším důležitým faktorem, zejména u malých a středních podniků, které si nemohou dovolit luxus interního IT týmu. Proto jsou přepínače Cisco jednoduché na zapojení i správu a mohou snížit pracnost testování a konfigurace vyjádřenou v člověkohodinách až o 75 %. Poskytují také IT manažerům lepší přehled o provozu v síti a možnost řízení priority důležitých datových toků.

2. Podpora spolupráce digitální pracovní síly

Technologie na podporu týmové spolupráce se staly v moderním pracovním prostředí malých a středních podniků naprostou nezbytností. Dnešní digitální podnikové prostředí volá po nástrojích integrované komunikace, které usnadňují spolupráci na pracovišti i mimo něj a přispívají tak ke zvyšování produktivity, zefektivňování pracovních postupů a snižování provozních nákladů.

Integrované nástroje pro spolupráci mohou zároveň zrychlovat přístup k informacím, a tedy zlepšovat schopnost reakce na požadavky zákazníků a ve výsledku posilovat konkurenceschopnost podniku.

IT manažeři malých a středních podniků by měli přistupovat aktivně k podpoře týmové spolupráce na různých platformách. Nejnovější cloudová řešení pro týmovou spolupráci, např. Cisco Spark, lze snadno využít ke konsolidaci online konferencí, telefonie a textových komunikačních aplikací do jediné platformy a umožnit tak podniku spolupracovat efektivně na základě jednoduchého, cenově výhodného předplatného.

3. Servery s vhodnými parametry i pro budoucí potřeby

Bez ohledu na to, zda provozují jediný server se základním datovým úložištěm nebo spravují výpočetní prostředky pro několik poboček, musí malé a střední podniky zajistit, že jejich IT infrastruktura bude schopná vyhovět měnícím se požadavkům. Při volbě nejvhodnější serverové platformy musí hledat řešení, která jim umožní rozšiřovat serverové zdroje podle toho, jak se podnik rozrůstá, nikoli si svázat ruce neflexibilními technologiemi.

IT manažeři malých a středních podniků mohou zlepšit akceschopnost a podpořit inovace využitím výkonných a spolehlivých serverů Cisco. Skříňové servery Cisco C-Series spojují výpočetní, ukládací a síťové zdroje jako základní řešení integrované výpočetní platformy (UCS), která pracovním zátěžím poskytuje odpovídající serverové prostředky nejefektivnějším a nejekonomičtějším možným způsobem.

4. Solidní základ sítě pro vyšší bezpečnost

Stoupající množství a důmyslnost bezpečnostních hrozeb představuje vážný problém pro podniky všech velikostí. Narušení dat a útoky vyděračským softwarem přímo ovlivňují hospodaření podniku a mohou způsobit závažný pokles zisků, jak v celosvětovém průzkumu uvedlo 29 % postižených podniků. Majitelé malých a středních podniků proto hledají komplexní řešení, která by posílila jejich ochranu proti hrozbám a zlepšila celkovou bezpečnost.

Konvenční zabezpečení již nedostačuje. IT manažeři nyní nesou břímě odpovědnosti za vybudování účinnější a komplexnější ochrany proti hrozbám pro celý síťový perimetr, a to rychle a bez přehnaných nároků na IT rozpočet.

V dnešním bezpečnostním prostředí je důležitým odlišujícím faktorem schopnost podniku rychle identifikovat a potlačit potenciální hrozbu kdekoli v síti. Produkty nabízené společností Cisco jsou vybavené vestavěnými bezpečnostními funkcemi, které umožňují IT manažerům snadno řídit přístup do sítě, získat lepší přehled a zrychlit detekci a neutralizaci útoků. Firewally Cisco příští generace poskytují také dodatečnou vrstvu ochrany proti cíleným a vytrvalým malwarovým útokům.

5. Cloudové IT pro jednodušší a rychlejší nasazení

Představte si, že máte lepší přehled o svém IT prostředí a možnost správy veškerých prostředků v reálném čase, vše z jediné obrazovky. To je hlavní přínos centralizované cloudové správy zabezpečení, síťových zdrojů a aplikací.

Pomocí centrálního řízení síťových zařízení z cloudu mohou malé a střední podniky snížit provozní náklady a výrazně zjednodušit každodenní provoz a správu IT. Takovéto cloudové řešení navíc IT manažerům poskytuje účinné, vysoce intuitivní nástroje pro řízení uživatelského přístupu, aplikací a zařízení nebo i navyšování kapacity bezdrátové sítě v řádu minut, a to v podstatě odkudkoli.

Z hlediska využití technologií podnikové třídy k uspokojování měnících se zákaznických požadavků a potřeb rostoucího podniku jsou možnosti takřka neomezené. Uvedli jsme pouze několik příkladů, jak vám naše portfolio produktů může pomoci ekonomickým způsobem rozvíjet podnikové IT a zavádět správně dimenzovaná, cenově dostupná řešení pro úspěšné podnikání v digitální éře. Jste připraveni nastoupit cestu jednoduchého, inteligentního a bezpečného IT?

Přihlaste se k odběru e-mailů a získejte aktuální informace o poradenství, podpoře a nabídkách pro malé a střední podniky.