Guest

Cisco představuje novou kategorii ochrany koncových bodů: bezpečnou internetovou bránu v cloudu

Hierarchical Navigation

Praha 28. února 2017 – Společnost Cisco představením řešení Cisco Umbrella uvedla na trh novou kategorii produktů pro zabezpečení firemních zařízení, tzv. bezpečnou internetovou bránu (SIG z anglického secure internet gateway), která uživatele chrání z cloudu. Reaguje tak na změny pracovního procesu a umožňuje i ochranu podnikových zařízení, která jsou připojena k jiné než firemní síti bez využití virtuálních privátních sítí (VPN). SIG funguje jako bezpečný vstup do internetu a chrání zařízení bez ohledu na to, kde se v daném okamžiku uživatel nachází nebo k jaké síti se snaží připojit. Společnost Cisco dále uvádí vylepšenou řadu firewallů nové generace - Cisco Firepower 2100 Series, určenou pro organizace pracující s velkým objemem citlivých dat.

Nový mobilní způsob práce sice napomáhá produktivitě a flexibilitě, ale zároveň vede k tomu, že se stále větší počet zařízení nachází mimo zabezpečení tradiční síťové ochrany s nastavenými webovými filtry a podniky tak ztrácí přehled o hrozbách, které na ně cílí. Většina z nich proto spoléhá na využití virtuálních privátních sítí (VPN). Avšak podle výzkumu společnosti IDG až 82 % mobilních zaměstnanců připouští, že se ne vždy připojuje prostřednictvím VPN. Proto společnost Cisco přestavuje řešení Cisco Umbrella, které poskytuje kompletní ochranu všech podnikových zařízení, ať už se připojují odkudkoliv. Vytváří tak zcela novou kategorii v oblasti kyberbezpečnosti: bezpečnou internetovou bránu v cloudu.

„Nová cloudová ochrana Cisco Umbrella tvoří první linii obrany podniku, která zajišťuje přehled a kontrolu přímo na okraji internetu. Poskytuje tak uživatelům bezpečný přístup ze všech míst, a to i bez připojení prostřednictvím VPN. Bezpečnostní manažer tak má jistotu, že jsou podniková zařízení chráněna, nehledě na to, jakým způsobem a z jakého místa se zaměstnanci připojují,“ říká Milan Habrcetl, bezpečnostní expert společnosti Cisco.

Výhody bezpečné internetové brány v cloudu

Řešení Cisco Umbrella blokuje známé i nově vznikající hrozby na všech portech a protokolech. Kromě toho brání přístupu ke škodlivým doménám, URL, IP adresám a souborům před navázáním spojení či stažením škodlivého obsahu. Vzhledem k tomu, že většina hrozeb cílí na koncové body, je nezbytné podchytit všechny porty a protokoly a vytvořit bezpečnostní síť, která pokryje 100 % provozu. Výkonné a účinné zabezpečení pomocí řešení Umbrella neklade vysoké nároky na provoz. Tím, že vše probíhá v cloudu, odpadá instalace veškerého hardwaru a manuální aktualizace softwaru. Podniky mohou zajistit ochranu všech zařízení v řádu minut a využít přitom své dosavadní investice do řešení společnosti Cisco.

Mezi hlavní výhody řešení Cisco Umbrella patří:

 • Přehled a ochrana kdekoliv: řešení Cisco Umbrella poskytuje přehled potřebný k ochraně všech zařízení připojených k sítí, ze všech pracovišť a u všech mobilních zaměstnanců.
 • Informace umožňující odhalit útok v zárodku: Cisco Umbrella vyřizuje přes 100 miliard internetových požadavků denně a porovnává aktuální data s údaji o více než 11 miliardách historických událostí. Tato data analyzuje, vyhledává v nich opakující se vzorce, detekuje anomálie a sestavuje modely pro automatické odhalování dalších útoků.
 • Nejširší pokrytí škodlivých destinací a souborů: Cisco Umbrella využívá účinné nástroje z rodiny Cisco Security k získání nejucelenějšího obrazu. Mezi nimi:
  • Modely založené na strojovém učení odhalující známé i nově vznikající hrozby a blokující připojení ke škodlivým destinacím na úrovni DNS a IP adresy.
  • Informace od bezpečnostního týmu Cisco Talos k blokování škodlivých URL na úrovni HTTP/S.
  • Ochranu proti pokročilému škodlivému softwaru Cisco Advanced Malware Protection (AMP) odhalující škodlivé soubory, které následně v cloudu zablokuje.
 • Otevřená, snadno integrovatelná platforma: řešení Cisco Umbrella lze snadno integrovat se stávajícími systémy, což umožňuje uživatelům rozšířit ochranu na zařízení a lokality mimo podnikový perimetr.
 • Zjišťování a kontrola nad využitím aplikací typu „software jako služba“: Cisco Umbrella, spolu s platformou Cloudlock, umožňuje odhalit přenos citlivých dat do aplikací typu „software jako služba“ a zachovat nad nimi kontrolu v síti i mimo ni.
 • Spolehlivé a rychlé připojení: zákazníci při užívání řešení Cisco Umbrella nezaznamenávají výpadky ani zpomalení připojení. Cisco Umbrella využívá směrování typu „anycast“, kdy každé datové centrum hlásí shodnou IP adresu, takže jsou požadavky transparentně zasílány do aktuálně nejrychleji dostupného s automatickým předáváním při selhání. Je tak zajištěna nepřetržitá dostupnost. Zabezpečení tak uživatele nezatíží a nezpomalí.

Cisco Firepower 2100 Series: spolehlivá ochrana i vysoký výkon

Dále uvádí společnost Cisco na trh řadu firewallů nové generace Cisco Firepower 2100, která je určena pro organizace pracující s velkým množstvím důvěrných transakcí (např. bankovnictví či maloobchod), a které zároveň vyžadují vysoký výkon. Cisco Firepower 2100 je první řešení na trhu s duálními vícejádrovými komplexy CPU. Kromě toho nabízí až o 200 % vyšší propustnost než konkurenční řešení ve stejné cenové hladině, a to i v případě, že je zapnuta kontrola potenciálních hrozeb. Propustnost zařízení se pohybuje v rozmezí 1,9 až 8,5 Gb/s. K tomu přidává společnost Cisco i nové nástroje pro efektivnější management:

 • Firepower Device Manager pro rychlé nasazení firewallu v řádu několika minut,
 • Firepower Management Center pro centralizovanou správu a automatizaci zadávání úkolů,
 • Cloud Defense Orchestrator pro jednoduchou cloudovou správu.

Dostupnost Cisco Umbrella

Společnost Cisco nabízí zdarma k vyzkoušení čtrnáctidenní trialovou verzi řešení Cisco Umbrella. Stačí se přihlásit na stránkách https://signup.umbrella.com/ a zadat kontaktní údaje.


Kontaktní osoby:

Martin Roháček
mediální zástupce, Madison PA
rohacek@madisonpa.cz
tel.: +420 775 854 370

Jakub Hynek
mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz
tel.: +420 606 246 215


O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products