Guest

V roce 2020 proteče cloudem 14,1 zettabytů, internet věcí bude produkovat masivní objem dat – říká studie Cisco

Hierarchical Navigation

Aktuální studie Cisco Global Cloud Index říká, že se cloudový datový provoz do roku 2020 téměř zčtyřnásobí a bude představovat 92 % celkového provozu datových center. Počet uživatelů cloudových úložišt vzroste na 2,3 miliardy. Česká republika je na rozvoj cloudu připravena.

Praha 22. listopadu 2016 – Podle závěrů nové studie Cisco Global Cloud Index, kterou společnost Cisco zveřejňuje již šestým rokem, dosáhne do roku 2020 roční objem cloudového datového provozu na 14,1 zettabytů (ZB). To znamená, že proti roku 2015, kdy celkový objem činil 3,9 ZB, vzroste 3,7krát. Úložná kapacita datových center v roce 2020 bude činit 1,8 ZB, z toho 88 procent budou tvořit cloudová úložiště – to odpovídá téměř 400 miliardám DVD plným dat. Analýza také předpovídá, že do roku 2020 vzroste počet spotřebitelů využívajících cloudové úložiště na 2,3 miliardy (z 1,3 miliardy v roce 2015).

„Cloud se ve firemním sektoru masivně prosazuje, protože poskytuje rychlost a flexibilitu. Cloudovou architekturu lze snadněji než tradiční datové centrum přizpůsobit aktuálním požadavkům, které se v dnešním světě dynamicky vyvíjejí. To vysvětluje očekávaný strmý nárůst cloudového datového provozu,“ říká Michal Stachník, generální ředitel společnosti Cisco ČR.

Česká republika je připravena

Studie dále zkoumala připravenost jednotlivých států na budoucí rozvoj cloudu. Česká republika je dobře připravena, ve všech klíčových parametrech se zařadila mezi 30 nejlepší států světa. Celkové hodnocení reflektovalo 3 základní parametry pevného připojení – rychlost stahování, rychlost nahrávání a latenci. Stát lze označit za připravený, pokud průměrná rychlost stahování na pevné lince dosahuje alespoň 9 100 kb/s, rychlost nahrávání 2 100 kb/s a latence nepřekročí 58 ms. Průměrná rychlost stahování v ČR činí 29 231 kb/s (28. místo na světě), rychlost nahrávání 14 919 kb/s (26. místo na světě) a průměrná latence je 23 ms (dělené 16. místo na světě).

Kolik se vejde do cloudu?

Studie předpovídá, že do roku 2020 naroste úložná kapacita datových center na 1,8 ZB. Z toho 88 % (tedy zhruba 1,58 ZB) dat připadne na cloudová datová centra. To odpovídá kapacitě 396 miliard DVD disků. Pokud by se tyto disky s tloušťkou 1,2 mm postavily na sebe, měřila by taková věž 404 425 km a byla by větší než vzdálenost ze Země na Měsíc (384 400 km). V jednotlivých koncových zařízeních bude v roce 2020 uloženo celkem 5,3 ZB, tedy 5x více dat než v datových centrech.

Veřejný cloud poroste rychleji, přibude miliarda uživatelů cloudových úložišť

Celkový objem provozu v datových centrech dosáhne hodnoty 15,3 ZB. Největší podíl přitom připadá na cloudový provoz – 14,1 ZB, neboli 92 %. To znamená nárůst oproti roku 2015 o 10 procentních bodů. I objem datového provozu v tradičních datových centrech se zvýší, nicméně ne v takové míře jako u cloudu. Podle odhadů dosáhne hodnoty 1,3 ZB v roce 2020, zatímco v roce 2015 to bylo „pouhých“ 827 exabytů (EB). Studie dále konstatuje, že veřejný cloud poroste rychleji než privátní. Zatímco ještě v roce 2015 se více dat zpracovávalo v privátních cloudech (51 %), v roce 2020 už na ně připadne méně než třetina dat (32 %).

Výrazně se zvýší také počet uživatelů, kteří do cloudu uloží svá data. V loňském roce využívalo osobní cloudové úložiště 47 % spotřebitelské internetové populace (1,3 miliardy uživatelů). Do roku 2020 by se měl tento počet zvýšit o miliardu uživatelů na 2,3 miliardy (59 %).

Internet věcí jako obří generátor dat

Jedním z důvodů obrovského nárůstu cloudového provozu je rozvoj internetu věcí. Objem dat, který v roce 2020 vygeneruje (nikoliv však nutně uloží), se bude pohybovat okolo 600 ZB za rok. To znamená, že očekávaný objem dat internetu věcí 39x převýší celkový provoz datových center (15,3 ZB). Studie odhaduje, že užitečná data vhodná k uložení a dalšímu zpracování budou činit jen 10 procent celkového objemu, tedy 60 ZB. Takové objemy dat si vynutí další rozvoj technologie edge nebo fog computingu. Výrazný podíl na objemu dat internetu věcí budou mít města. Chytré město o velikosti Prahy vygeneruje v roce 2020 denně asi 200 milionů gigabytů dat.

Spotřebitelské pracovní zátěže rostou rychleji než podnikové

Pro lepší pochopení růstu datových center obsahuje letošní studie nově analýzu aplikačních pracovních zátěží. Z analýz vyplývají následující predikce pro podnikový a spotřebitelský segment:

 • Podnikové pracovní zátěže v datových centrech převažují a jejich množství roste.
  • Množství podnikových pracovních zátěží v období 2015-2020 vzroste 2,4krát, ale jejich celkový podíl na pracovní zátěži datových center klesne ze 79 na 72 %. 
 • Spotřebitelské pracovní zátěže, ačkoli je jich menší množství, rostou rychlejším tempem. Ve stejném období vzroste objem spotřebitelských pracovních zátěží rychleji, konkrétně 3,5krát.        
  • Do roku 2020 budou spotřebitelské pracovní zátěže představovat 28 % (134,3 milionů) celkového množství pracovních zátěží datových center, oproti 21 % (38,6 milionu) v roce 2015.
 • Objem pracovních zátěží pro internet věcí/analýzu dat/databáze roste nejrychleji z hlediska podílu na podnikových pracovních zátěžích, zatímco podíl aplikací pro týmovou spolupráci a výpočetních úloh zůstává téměř konstantní.
  • Do roku 2020 budou pracovní zátěže pro internet věcí/analýzu dat/databáze činit 22 % celkového množství podnikových pracovních zátěží oproti 20 % v roce 2015.
 • Video a sociální sítě porostou nejrychleji z pracovních zátěží ve spotřebitelském segmentu a oba typy zátěží výrazně zvýší svůj podíl na celkovém množství.
  • Do roku 2020 bude streamování videa představovat 34 % celkového množství spotřebitelských pracovních zátěží oproti 29 % v roce 2015. Sociální sítě budou zaujímat 24% oproti 20 % v roce 2015. Vyhledávání bude představovat 15 % spotřebitelských pracovních zátěží oproti 17 % v roce 2015.

Celou studii Cisco Global Cloud Index, spolu s dalšími informacemi naleznete zde.
Interaktivní nástroj o připravenosti pro zavedení cloudu u jednotlivých států naleznete zde.

Kontaktní osoby:

Martin Roháček
mediální zástupce, Madison PA
rohacek@madisonpa.cz
tel.: +420 775 854 370

Jakub Hynek
mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz
tel.: +420 606 246 215


O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products