Guest

Wi-fi je ve firmách stále popelkou – jako hlavní připojení k firemní síti ho využívá jen 6 procent firem

České společnosti nevyužívají plně potenciálu, který jim nabízejí bezdrátové sítě, a 22 procent z nich využívá pouze pevné připojení. Ukázal to výzkum mezi stovkou českých IT odborníků v rámci konference Cisco Connect.

Praha XX. července 2014 – Bezdrátové sítě jsou pro 68 procent českých firem pouze doplňkem k pevnému připojení. Přitom notebooky již dnes jednoznačně dominují nad stolními počítači, a roste procento dalších mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony. To zvyšuje tlak na flexibilitu firemní infrastruktury. Uživatelé si uvědomují, že právě bezdrátová síť jim umožňuje naplno využívat možnosti, které jim chytrá zařízení nabízejí.

Využívání wi-fi navíc firmám může uspořit náklady na mobilní datové přenosy. I to je jedním z důvodů, proč wi-fi zcela chybí v pouhých 9 procentech firem. Naopak připojení soukromých zařízení do firemní bezdrátové sítě umožňuje svým zaměstnancům přes 70 procent českých firem, přibližně stejné procento umožňuje použít wi-fi také návštěvníkům a externím spolupracovníkům.

Při plánování svých bezdrátových sítí postupují firmy někdy nesystematicky, což vede například ke špatnému nastavení bezpečnostních politik,“ upozorňuje Ivo Němeček, technický ředitel společnosti Cisco ČR. „Některé firmy ve snaze uspořit náklady volí kompromisní řešení, které ale v konečném důsledku může znamenat nejen ohrožení firemních dat a snížení efektivity práce, ale také horší uživatelskou zkušenost a tím i růst celkových nákladů na vlastnictví,“ dodává.

Jeho slova potvrzují i výsledky výzkumu. Téměř čtvrtina firem (23 %) nemá nastaveny speciální politiky pro mobilní zařízení, 21 % jich má nastaveny politiky pouze pro mobilní zařízení návštěvníků, ale nikoli zaměstnanců. Třetina firem v infrastruktuře své firemní bezdrátové sítě alespoň částečně využívá prvky kategorie consumer, které běžně neumožňují pokročilou správu bezpečnostních politik ani plnou integraci s dalšími prvky sítě. Pouze necelá polovina firem pak má ve své infrastruktuře nasazeny technologie zajišťující vysokou dostupnost bezdrátových sítí a bezproblémový přechod mezi bezdrátovým a pevným připojením.

Nejrozšířenějším standardem bezdrátových sítí v Česku zůstává standard IEEE 802.11n, který využívá 52 procent českých IT firem. Zhruba stejný podíl zaujímají standardy IEEE 802.11g (16 %) a IEEE 802.11a (15 %). Dobrou zprávou je, že necelá desetina českých firem již vsadila na nejnovější standard IEEE 802.11ac, který jim umožňuje do budoucna dále rozvíjet potenciál, který se v bezdrátových sítích skrývá.

Průzkum byl proveden mezi 92 IT odborníky v rámci konference Cisco Connect, která proběhla 17. června 2014 v Praze.

Graf 1 – Využívání speciálních bezpečnostních politik pro mobilní zařízení

Graf 2 – Přístup k firemní wi-fi pro návštěvníky a externí spolupracovníky

Graf 3 – Připojení pro soukromá mobilní zařízení zaměstnanců

Graf 4 – Hlavní způsob připojení


Kontaktní osoby:

Jan Lodl, mediální zástupce, Madison PA
tel.:+420 775 854 369
e-mail: lodl@madisonpa.cz

Kontakt pro média:

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.:+420 606 246 215
e-mail: hynek@madisonpa.cz

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.


Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products