Guest

Téměř polovina populace bude v roce 2017 připojena k internetu

Množství dat přenesených na internetu se mezi lety 2012 a 2017 zvýší trojnásobně

Praha 10. července 2013 – Celosvětový objem dat přenesených na internetu přes pevné i mobilní sítě dosáhne v roce 2017 hodnoty 1,4 zettabajtu, tedy více než bilion gigabytů ročně. V témže roce bude k internetu připojena více než polovina lidstva na celé planetě. Největší nárůst počtu zařízení, která se do sítě připojují, se očekává u tabletů, a to o 104 %. Rapidně se také zvýší počet propojených zařízení machine-to-machine (M2M), předpokládaný nárůst jejich počtu je 82 %. Vyplývá to ze studie Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2012-2017), kterou zveřejnila společnost Cisco.

„Takzvaný internet věcí je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují nárůst přenášených dat. Datové přenosy mezi zařízeními připojenými do internetu věcí vzrostou v příštích pěti letech dvacetkrát. Příčinou tak prudkého růstu je širší využívání zařízení, jako jsou například kamerové systémy, inteligentní měřiče, různé senzory a čipy a digitální monitoring. Internet věcí může výrazně pomoci současné ekonomice, tvorbě pracovních míst i růstu platů. Z naší nedávné studie vyplývá, že internet věcí má potenciál zvýšit zisky firem během příští dekády až o 14,4 bilionu USD,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

Faktory ovlivňující nárůst objemu přenesených dat

  • Více uživatelů: Počet uživatelů internetu v roce 2017 se odhaduje na 3,6 miliardy, tedy více než 48 % předpokládané populace (7,6 miliardy obyvatel). V roce 2012 bylo uživatelů internetu 2,3 miliardy (32 % populace).
  • Rostoucí počet připojených zařízení: V roce 2017 by mělo být k internetu připojeno již více než 19 miliard zařízení, o 6 miliard více než v roce 2012.
  • Rychlejší internet: Mezi lety 2011 a 2012 rychlost internetu celosvětově narostla o 30 % (z 8,7 Mb/s na 11,3 Mb/s) a během let 2012 a 2017 by se měla rychlost připojení k internetu zvýšit 3,5krát (z 11,3 Mb/s na 39 Mb/s).
  • Využívání video aplikací: Do roku 2017 se zdvojnásobí počet uživatelů, kteří využívají video přes internet, a to z 1 miliardy uživatelů v roce 2012 na 2 miliardy.

Ve světě připadalo v roce 2012 na jednu domácnost v průměru 4,7 zařízení s připojením k internetu. Pro rok 2017 se předpokládá, že každá domácnost bude v průměru vlastnit 7,1 takových zařízení připojených na internet. Wi-fi připojení a mobilní zařízení budou mít 68% podíl na objemu přenesených dat a bez mála polovina připojení se uskuteční prostřednictvím jiných zařízení, než jsou klasické počítače. V roce 2017 by také mělo více než 8 miliard zařízení využívat protokol IPv6.

Internet ve střední a východní Evropě 2017

Během let 2012 až 2017 se objem přenesených dat v regionu střední a východní Evropy zvýší třikrát, meziročně tedy o 20 %. Množství přenesených mobilních dat za stejné období vzroste dvanáctkrát - pro představu půjde o devětkrát větší objem dat, než jaký byl přenesen v celém internetu ve střední a východní Evropě v roce 2005. Množství přeneseného videa bude tvořit 53 % celkového objemu přenesených dat v regionu. Oproti roku 2012 jde o 32% nárůst. Na objemu přenesených dat se zde budou ze 70 % podílet počítače, z 11 % televize, přenosná zařízení jako tablety a chytré telefony budou mít na svědomí 17 % celkového objemu dat a M2M zařízení 2 %.

Internet ve světle videa, mobilních dat a podnikové sféry

Objem videa přenášeného z internetu do televizorů se oproti roku 2012 zpětinásobí (z 1,3 exabajtu za měsíc v roce 2012 na 6,5 exabajtu za měsíc v roce 2017). Objem dat přenesených jako služba Video on Demand (video na vyžádání) se během let 2012 a 2017 ztrojnásobí. Data přenesená mobilním internetem dosáhnou v roce 2017 hranice 11,2 exabajtu za měsíc. Objem mobilních dat tak celosvětově vzroste mezi roky 2012 a 2017 třináctkrát. V podnikové sféře se očekává mezi lety 2012 a 2017 ztrojnásobení objemu přenesených dat. V roce 2012 se objem dat využívaný firmami podílel na celkových přenosech 20 %, v roce 2017 bude jeho podíl 18 %.

Video animaci zobrazující hlavní zjištění studie si můžete prohlédnout zde.
Podrobné informace o výsledcích studie najdete zde.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

O Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com

Dovolte nám pomoci

Dovolte nám pomoci

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products