Guest

Firmy si mohou zdarma vyzkoušet, co in-memory platforma SAP HANA dokáže s jejich daty

Společnosti con4PAS, Cisco a Intel otevírají společné SAP kompetenční centrum

Praha 30. května – Společnosti con4PAS, Cisco a Intel otevřely v Praze jedno z prvních kompetenčních center v Evropě, které se zaměřuje na řešení SAP CRM a SAP ERP s podporou in-memory platformy SAP HANA. Zájemci si zde mohou reálně vyzkoušet, jaké přínosy by pro ně nasazení těchto inovativních řešení mělo a získají i odbornou konzultaci.

V rámci společného kompetenčního centra firem con4PAS, Cisco a Intel, mají zákazníci možnost seznámit se s výhodami technologie SAP HANA pro SAP CRM a SAP ERP řešení, postavenými na serverové platformě Cisco Unified Computing System™. Významným přínosem kompetenčního centra pro zájemce o inovativní technologie je skutečnost, že si mohou v rámci jeho služeb vyzkoušet reálné zpracování svých dat, simulace procesů a scénářů v reálném prostředí a porovnat tak rozdíly a zvážit benefity. Nebudou-li chtít využít svá data, budou mít k dispozici data testovací. Výhodou je také dostupnost konzultantů a poradců Cisco, Intel a con4PAS na jednom místě, kteří poskytnou odbornou pomoc a zodpoví veškeré dotazy týkající se jednotlivých řešení od hardwaru přes software až po transformaci stávajícího systému na platformu SAP HANA.

Během společně připravovaných workshopů mohou jejich účastníci objevit reálné přínosy těchto technologií pro fungování svých firem. Poznají, co znamená rozhodování v reálném čase díky schopnosti shromáždit veškerá podniková data pro potřeby vedoucích pracovníků během několika sekund namísto týdnů nebo měsíců, a to ve formátu, se kterým se snadno pracuje.

„Díky know-how con4PAS a technologiím Cisco, Intel a SAP mohou společnosti fungovat lépe a chytřeji. Existence kompetenčního centra jim dává možnost získat s řešeními zkušenost a ověřit si jejich přínosy ještě před tím, než se rozhodnou si je pořídit. To je výrazný benefit, který jim pomůže v rozhodnutí o budoucnosti jejich klíčových systémů, mezi které ERP a CRM rozhodně patří, a tím vlastně i o budoucnosti celé firmy,“ řekl Ján Ferjo Business Development Director společnosti con4PAS.

Stále sofistikovanější modely pro rozhodování podniku vyžadují zpracování a analýzu rozsáhlých objemů dat v reálném čase. Tradiční systémy pracující s disky často nedokážou tyto požadavky splnit, a tak dochází ke zpoždění mezi sběrem dat a jejich interpretací, což přínosy řešení tohoto typu snižuje. Architektura řešení SAP In-Memory Appliance (SAP HANA™) přináší výpočetní technologii SAP In-Memory Computing, která je výsledkem průběžné technické spolupráce společností SAP a Intel a eliminuje nedostatky tradičních systémů. Radikálně, až 100 000krát, přitom zvyšuje rychlost operací.

„Při nasazení na platformě Cisco UCS, která je pro SAP HANA optimalizovaná a certifikovaná, se pak výkonnost celého řešení ještě zvyšuje. Příjemným bonusem je i výrazné zjednodušení celé infrastruktury, které s sebou nese nižší náklady na údržbu a správu a zároveň lepší možnosti škálovatelnosti nebo virtualizace,“ řekl Tomáš Novák, Business Development Manager společnosti Cisco.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

O Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products