Guest

Girls in ICT Day ukazuje mladým dívkám, že v IT mohou uspět i ony

Globální iniciativa OSN má za cíl atraktivnější IT pro ženy

Praha 26. dubna 2013 - Každý čtvrtý čtvrtek v dubnu se pravidelně koná Girls in ICT Day neboli den žen v IT. Tato globální iniciativa OSN má za cíl zatraktivnit obor informačních a komunikačních technologií také ženám. A to zvláště dívkám ve věku 14-18 let, které se rozhodují o svém dalším studiu. Má také bořit všeobecně zažitou představu, že obor informačních a komunikačních technologií nabízí úspěch jen mužům. Zastoupení žen v IT oboru je totiž v současnosti minimální. Společnost Cisco v rámci této akce hostila na 2500 dívek v téměř 80 svých pobočkách po celém světě včetně České republiky. Dala tak dívkám příležitost setkat se s předními odborníky a odbornicemi v oblasti ICT a vidět zblízka to, co jim kariéra v IT může nabídnout.

Během své návštěvy ve společnosti Cisco se studentky dozvěděly o důležité roli, kterou hraje ICT v dnešním světě, a měly možnost vyzkoušet si moderní technologie na vlastní kůži. Technologie, jako je například TelePresence, která byla použita pro setkání s ostatními dívkami, které se účastnily programu v ostatních částech světa. Dívky se také setkaly s některými z předních žen, které pracují v rámci společnosti Cisco a jejích partnerů a zákazníků a získaly od nich cenné rady a informace. V České republice to byla zejména Veronika Štorková, u které IT zvítězilo nad hudební dráhou a nyní je úspěšnou systémovou inženýrkou ve společnosti Cisco Systems v Londýně. Dívkám vyprávěla, čím ji obor informačních a komunikačních technologií zaujal a co jí práce přináší.

"Technologie fungují stejným způsobem všude na světě, jejich znalost tedy můžete uplatnit jak v Česku, tak v zahraničí, a to snadněji než například právo nebo medicínu. Obor IT dává velkou možnost volby, stále se proměňující dynamickou náplň, práci s inspirativními lidmi, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. V neposlední řadě nabízí dobré finanční ohodnocení," říká Veronika Štorková a dodává: "Dívky by, nejen v IT, měly zůstat dámami a neměly by se snažit kopírovat mužské chování."

Společnosti Cisco se zapojuje do aktivit Girls in ICT Day od samého začátku před třemi lety, protože chápe hodnotu různorodé pracovní síly. Pokud budou dívky lépe informovány o množství různých možností uplatnění v oboru, dojde k obratu v trendu jejich ubývání. V České republice jejich počet dlouhodobě klesá, ačkoliv poptávka po IT specialistech výrazně roste. Podle statistik Evropské unie v Evropě každým rokem vznikne kolem 100 tisíc pracovních míst spojených s IT. Do roku 2015 tak v IT sektoru bude na pracovním trhu v Evropě o téměř 900 tisíc více pracovních míst, než IT odborníků. Ve skutečnosti navíc do roku 2015 bude 90 % pracovních míst ve všech odvětvích vyžadovat alespoň základní technické a IT znalosti.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu tvořily v roce 2011 ženy v IT pouze půl procenta všech zaměstnanců. Na rozdíl od mužů v IT, kteří mají podíl přes 4 % ze všech zaměstnanců v ČR. Pokud bychom chtěli být konkrétnější, tak počet žen - odbornic v IT - klesl od roku 1995, kdy jich bylo téměř 20,5 tisíce, až na pouhých 11,5 tisíce v roce 2011. Dlouhodobý trend nízkého počtu odbornic v informačních technologiích se podepisuje na tom, že mnoho dívek kariéru v IT ani nezváží. Mezi studentkami, jejich rodiči i učiteli panuje nedostatek povědomí o tom, co jim může kariéra v IT nabídnout. A i to se Girls in ICT Day snaží změnit.

Více informaci o iniciativě Girls in ICT Day najdete na http://girlsinict.org/


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Girls in ICT day

Girls in ICT Day je iniciativa Mezinárodního telekomunikačního úřadu, specializované agentury OSN. Celosvětově vyčleněný den je událostí, kdy jsou dívky a studentky po celém světě pozvány strávit den v některé IT společnosti nebo vládní agentuře, aby tak názorně pochopily, jaké příležitosti jim IT může nabídnout v jejich kariéře. Cílovou skupinou jsou dívky na základní škole, které stojí před rozhodnutím o své kariéře

V Česku roli organizátora akce plní technologická společnost Cisco Systems. Jeho cílem je přispět k vytvoření různorodé pracovní síly a napomoci přirozenému vytvoření generově vyváženého prostředí v IT.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Dovolte nám pomoci

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products