Guest

Мрежови академии

Мрежови академии

За най-пълна информация за програмата за обучение на Сиско, моля, посетете и глобалния сайт на адрес:

http://cisco.netacad.net

Сиско академии в България има в следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Долна Митрополия, Карлово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Правец, Разград, Русе, Севлиево, Сопот, Стара Загора, Хасково, Шумен

Искам да се свържа със Сиско академия

За да намерите координатите на академиите, потърсете в локатора: щракнете тук http://cisco.netacad.net. В средната част на страницата ще видите надпис Academy and Class Search. Кликнете на него. От следващата страница в полето City напишете например Sofia или друго населено място, което ви интересува. От полето Country/Territory/Entity изберете Bulgaria, след това изберете курса, който ви интересува, от полето Curriculа, например CCNA (по мрежи). Най-долу на страницата натиснете бутона Locate academy и ще получите таблица с координати на академиите по зададените от вас критерии. В най-дясната колона от таблицата с кликване на Locate classes for that academy ще получите информация кога започва даден курс в тази академия.Обърнете внимание, че форматът е мм/дд/гггг по американския стандарт - първо месеца, след това датата и накрая годината.

Успех!

Демонстрационни версии на курсовете и информационен каталог:

Сиско предлага през своите академии разнообразен набор от курсове, всеки от които води до международен сертификат. Прегледайте каталога и демонстрациите, за да изберете най-подходящия за вас на адрес: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/index.html.

Колко струват курсовете:

Всички курсове са разпределени в модули по 70 часа. Във всички Сиско академии се преподава по едни и същи лекции, изготвени от специалисти на Сиско. Академиите получават като дарение лекциите от Сиско, но самият образователен процес протича в академиите, а не в офиса на Сиско. Всяка академия сама определя цените си на модул, като по свое усмотрение прави отстъпки за ученици и студенти. Средно цената за България се движи между 250 и 300 лв. на модул. За курса по мрежи CCNA е необходимо да минете 4 модула, като това може да стане за не по малко от 6 месеца. Курсовете за ниво Професионалист (CCNP) са съответно с по-висока цена на модул. Свържете се с избрана от вас академия от Списък на академиите, за да получите най-точната информация.

Кога започват курсовете:

Сиско академиите сами определят графика на курсовете си и го обявяват на локатора. Курсове има непрекъснато, независимо от академичната учебна година. Предлагат се съботно-неделни, вечерни, през лятната ваканция за ученици и др. Материалите за курса не се предоставят на учащите се на какъвто и да било носител. Достъпни са само през Интернет, като от там са достъпни през цялото време на курса.

Начин на преподаване:

Курсовете са съставени от теоретична и практическа част. Теоретичната част се преподава на студентите от лекторите най-често във вид на мултимедийни Power Point презентации. Ролята на презентациите е да предадат най-важното от онлайн лекциите за съответното ниво на Сиско Мрежовата академия. Материалите за курса не се предоставят на учащите се на какъвто и да било носител. Достъпни са само през Интернет, като по време на периода, в който курсът е активен, достъпът на студентите до тях е неограничен (т.е. могат да бъдат ползвани за самоподготовка и за извънкласните занимания). Практическите упражнения се провеждат в съответната академия, която е задължена да притежава съответното оборудване за целта, под ръководството на сертифицирани преподаватели.