การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ประโยชน์ที่ได้รับจาก Physical Security และ Smart Connected Buildings

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Physical Security ที่เชื่อมต่อกัน

สร้างโซลูชัน Physical Security แบบแยกโมดูลที่คุ้มค่าและที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและวิดีโอ Cisco Physical Security Solutions:

  • รวมการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ การควบคุมการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุกและการแจ้งเตือนเข้าไว้ด้วยกัน
  • ปรับใช้ ใช้งาน และดูแลรักษาได้ง่าย
  • ผสานรวมเข้ากับ Cisco IP network (Medianet) อย่างเหนียวแน่น
  • ปกป้องการลงทุนในปัจจุบันเมื่อมีการโอนย้ายระบบ
  • รองรับมาตรฐานแบบเปิด

การใช้เครือข่ายเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ปรับขยายได้สำหรับการผสานรวมการรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ความสามารถในการปกป้องที่สูงกว่า ต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับเจ้าของและความเสี่ยงที่ลดลง


Oakland USD เพิ่มการรักษาความปลอดภัย: Cisco
Physical Security ที่เชื่อมต่อกัน
(4:30 นาที)

 
ช่างไฟของเราสามารถเรียนรู้วิธีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ควบคุมการเข้าถึงได้ในเวลาเพียง 15 นาที ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาลงได้
- Matt Frederickson, Director of IT, Council Rock School District
ติดต่อขอข้อมูล