Tjänster för lagringsnätverk

Migrera till en intelligent SAN-arkitektur

Migrera till en intelligent SAN-arkitektur

Förbered ditt datacenters infrastruktur inför framtiden, skydda din information samt implementera en intelligent SAN-arkitektur (Storage Area Networking).

Förenkla datamigration och upprätthåll tjänsternas tillgänglighet

Förenkla datamigration och upprätthåll tjänsternas tillgänglighet

Påskynda migrationsprocessen när du uppgraderar, konsoliderar och integrerar nya lagringsenheter.

  • Implementera en intelligent SAN-plattform med den tillförlitlighet och tillgänglighet och de konsekventa prestanda som behövs för en framgångsrik migration av lagringsenheter, med hjälp av Data Mobility Manager Planning and Design Service. (PDF på engelska – 275 kB) Adobe PDF-fil
Förbättra din SAN-infrastruktur

Förbättra din SAN-infrastruktur

Förbättra utnyttjandet, tillgängligheten och säkerheten samtidigt som kostnader och komplexitet minskas.

  • Utvärdera hela SAN-systemet för att kontrollera att det fungerar som väntat efter genomförd implementering och migration, med hjälp av SAN Health Check Service. (PDF på engelska – 1,2 MB) Adobe PDF-fil
  • Konsolidera SAN-öar i en säker, lätthanterad lösning med hjälp av SAN Optimization Service. (PDF på engelska – 1,1 MB) Adobe PDF-fil


Fallstudier


Varför Cisco?

Vi kan hjälpa dig

Dela