Cisco Forum 2016

Rejestracja

Do Cisco Forum pozostało:

Counter
 • Data: 7 – 8 kwietnia 2016
 • Miejsce: Zakopane
 • Czas trwania: 2 dni
 • Cena: 1840 PLN netto
  600 wejściówek
▲ Back to Top

Witamy

Cisco Forum 2016 odbędzie się w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Miejsce konferencji to jeden z nielicznych elementów, które pozostaną niezmienne. Nadchodząca edycja to przełom w formule naszej konferencji! 

Po pierwsze - data

Najbliższe Cisco Forum to dwa dni praktycznych i ściśle wyselekcjonowanych wykładów przeplecionych pokazami innowacji – wszystko na najwyższym poziomie. 7-8 kwietnia 2016 czeka na Was skondensowana dawka wiedzy, urozmaiconej nowoczesnymi formami rozrywki. 

Prekursorskie rozwiązania i kreatywne umysły

Kwietniowy powiew świeżości na Cisco Forum zagwarantuje obecność wielu twórczych umysłów! Startupowcy, developerzy oraz internetowi influencerzy zainspirują nas nieszablonowymi pomysłami i sprowokują dyskusje na temat najnowocześniejszych trendów w ICT na świecie i w Polsce.

Digital experience!

Beacony, aplikacja mobilna, media hub, cyfrowe atrakcje, nowatorskie projekty stoisk, wirtualna komunikacja przed, w trakcie i po wydarzeniu - to tylko zapowiedź cyfrowego doświadczenia, które już w kwietniu będzie na Was czekać na Cisco Forum 2016. 

Śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych - niebawem pojawi się tam więcej szczegółów dotyczących Cisco Forum 2016!

▲ Back to Top

Ogólne warunki uczestnictwa w Cisco Forum 2016

Rejestracja na konferencję Cisco Forum 2016 składa się z następujących kroków:

 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się:
  • pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP,
  • wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego uczestnika,
  • dane e-mailowe rejestrowanego uczestnika, *
  • dane teleadresowe rejestrowanego uczestnika,*
  • dane e-mailowe podmiotu dokonującego rejestracji,*
  • dane teleadresowe podmiotu dokonującego rejestracji.*

  * Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

 2. Akceptacja warunków udziału w konferencji oraz zobowiązanie do zapłaty faktury proforma, która zostanie wysłana przez organizatora w formie wiadomości e-mail. Uiszczenie w całości przez zgłaszającego opłaty konferencyjnej w wysokości brutto określonej na fakturze proforma otrzymanej od Organizatora drogą mailową. Organizator konferencji zastrzega, że przedstawiciele Autoryzowanego Partnera Cisco, którzy nie są Partnerami Cisco Forum mają możliwość zarejestrowania na konferencje maksymalnie 2 pracowników. Większą liczbę uczestników mogą zarejestrować jedynie poprzez wykupienie jednego z oferowanych pakietów partnerskich.

Uwaga:

Warunkiem udziału w konferencji jest pomyślne zakończenie wszystkich powyższych kroków.

Osoby, które otrzymują specjalne kody prosimy o rejestrowanie się jedynie przy ich użyciu, w przeciwnym wypadku rejestracja odbędzie się na warunkach ogólnych, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Rejestracji kodu musi dokonać wyłącznie uczestnik, który specjalny kod otrzyma.

Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

Z chwilą elektronicznej akceptacji, podmiot wskazany w zgłoszeniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora wskazanej na fakturze proforma opłaty konferencyjnej oraz opłaty za organizację noclegu (jeżeli taka będzie miała miejsce) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Obowiązek zapłaty wygasa wyłącznie w sytuacji braku miejsc, o czym zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatora.

Koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą w przypadku rejestracji:

 1. Early Bird (tylko 100 wejściówek) – 1640,00 PLN netto (+23% VAT)
 2. Regular (tylko 600 wejściówek) – 1840,00 PLN netto (+23% VAT)
 3. Last Minute (pozostałe wejściówki) – 2440,00 PLN netto (+23% VAT)

Terminy płatności opłaty rejestracyjnej:

 • Opłata rejestracyjna powinna być odnotowana na koncie Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania proformy.
 • Każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w konferencji do dnia 07.03.2016r. poprzez wysłanie rezygnacji listem poleconym do firmy PROIDEA na podany poniżej adres:ul. Łabędzia 9,
  Kraków 30-651
 • W przypadku nie przesłania rezygnacji uczestnik jest nadal zobowiązany do zapłaty całości opłaty konferencyjnej.
 • Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prawnej ze spółką PROIDEA dotyczącej udziału w konferencji.

Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie określonym ustawą po odnotowaniu wpłaty na koncie organizatora. Do osób, które nie poinformują organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (warunki i koszty rezygnacji podane są w pkt. 10) faktura VAT zostanie wysłana najpóźniej 7 dni po zakończeniu konferencji na wskazany w zgłoszeniu adres siedziby.

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PROIDEA Sp z o.o.
ul. Łabędzia 9
Kraków 30-651
Numer konta: BZ WBK 89 1090 1665 0000 0001 2254 0555

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku braku wpłaty.

Udział w konferencji obejmuje:

 • uczestnictwo w wybranych sesjach, potwierdzonych przez Organizatora,
 • materiały konferencyjne,
 • lunch, przerwy kawowe i kolację według programu i menu ustalonego przez Organizatora,
 • udział w evencie wieczornym w dniu 7.04.2016 r. według programu ustalonego przez Organizatora. Całościowy koszt pakietu konferencyjnego to suma kosztów udziału w konferencji.

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorom tego faktu na adres: info@ciscoforum.pl do dnia 25.03.2016 r. Zmiana zostanie zaakceptowana wyłącznie w momencie otrzymania od Organizatora maila z akceptacją zmiany.

Warunki i koszty rezygnacji z udziału w Konferencji oraz rezygnacji z noclegu: warunkiem
uznania rezygnacji jest otrzymanie przez organizatora pisemnej informacji:

 1. Osoby zarejestrowane do dnia 18.03.2016 r. otrzymają zwrot opłaty konferencyjnej. Rezygnacja nie dotyczy zwrotu opłaty za organizację noclegu.
 2. Osoby zarejestrowane po dniu 18.03.2016 r. nie mają możliwości zwrotu kosztów udziału w konferencji oraz opłaty za organizację noclegu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne powstałe w trakcie uczestnictwa w atrakcjach wieczornych.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora.

Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek posiadania własnego identyfikatora w trakcie trwania konferencji. Uczestnik Konferencji nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.

Pełnoprawnym uczestnikiem Konferencji staje się osoba, która:

 1. prawidłowo dokona procesu rejestracji – w procesie rejestracji podane zostaną wszystkie wymagane dane będące autentycznymi danymi uczestnika Konferencji oraz otrzyma wiadomość mailową z informacją o pozytywnej weryfikacji
 2. uiści opłatę zgodną z prawidłowo wystawioną fakturą proforma, w wysokości oraz terminie wskazanym w niniejszym regulaminie
 3. dokona rejestracji na miejscu Konferencji odbierając imienny identyfikator

Cisco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informuje, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Cisco w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Cisco, względnie dla upoważnionych przez nich administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B („Cisco”) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę PROIDEA, Organizatora konferencji Cisco Forum, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883). Tym samym zgadzam się na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z konferencją Cisco Forum oraz dotyczących działalności i oferty jej Organizatora i Sponsorów.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco, Organizatora Konferencji działającego z polecenia Cisco bądź partnerów konferencji mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących Konferencji Cisco Forum 2016 bez ograniczeń w czasie.

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z konferencji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane zmieszczone przeze mnie są prawdziwe oraz niniejszym akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w Konferencji.

▲ Back to Top

Partnerzy

Intel® - Główny Partner Technologiczny

Intel
▲ Back to Top

Kontakt

Organizatorzy Konferencji
Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Polska

Organizacja i Logistyka
Wszelkie sprawy organizacyjne oraz logistyczne prosimy kierować do firmy Proidea:

W sprawach noclegu, płatności i problemów z rejestracją: Anna Bil
tel. +48 797 004 949
mail: anna.bil@proidea.org.pl

Proidea Sp. z o.o.
ul. Łabędzia 9
30-651 Kraków

Partnerzy
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą partnerską z Cisco Forum, prosimy o kontakt:

Dział marketingu
marketing-poland@cisco.com

Patroni Medialni
Jeśli chcesz zostać patronem medialnym, prosimy o kontakt z przedstawicielem Agencji PR Manejo.

Łukasz Dąbrowski
ldabrows@cisco.com
Kom.: +48 795 031 202

Share

Intel® - Główny Partner Technologiczny

 • Intel

Community and Media

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.