Tjenester for lagringsnettverk

Migrer til en intelligent SAN-arkitektur

Migrer til en intelligent SAN-arkitektur

Klargjør datasenterets infrastruktur for fremtiden, beskytt informasjon, og distribuer en intelligent SAN-arkitektur (Storage Area Networking-arkitektur).

Forenkle datamigrasjonen og oppretthold tjenestetilgjengeligheten

Forenkle datamigrasjonen og oppretthold tjenestetilgjengeligheten

Fremskynd migrasjonsprosessen når du oppgraderer, konsoliderer og integrerer nye lagringsenheter.

  • Distribuer en intelligent SAN-plattform med påliteligheten, tilgjengeligheten og den konsekvente ytelsen du trenger for å få en vellykket migrasjonslagringsstrategi, ved å bruke Data Mobility Manager Planning and Design Service. (PDF – 275 kB) Adobe PDF-fil
Forbedre SAN-infrastrukturen

Forbedre SAN-infrastrukturen

Forbedre utnyttelsen, tilgjengeligheten og sikkerheten, og reduser kostnader og kompleksitet.

  • Inspiser hele SAN-systemet for å kontrollere at det fungerer som forventet etter implementering og migrasjon, ved å bruke SAN Health Check Service. (PDF – 1,2 MB) Adobe PDF-fil
  • Konsolider SAN-øyer til en sikker, administrerbar løsning ved å bruke SAN Optimization Service. (PDF – 1,1 MB) Adobe PDF-fil


Praksiseksempler


Hvorfor Cisco?

Kontakt oss

Del