Ismerje meg részletesen a CCNA és az IT Essentials kurzusaink tartalmát

 

A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatókkal együttmûködésben dolgozták ki.

Az IT Essentials képzés olyan fiatalok számára fejlesztették ki, akik szeretnének gyakorlati tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról , a hardveres és szoftveres hibák felismeréséről és javításáról.

A CCNA kurzusok (CCNA Discovery és CCNA Exploration) elvégzésével a hallgatók az iparági normáknak megfelelõ képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására.

A CCNA 300 órás, négy szemeszterbõl álló kurzus, mely heti másfél órás ütemezéssel 2 évig tart, vagy intenzív E-learning használatával ennél rövidebb idő alatt is elvégezhetõ.

A tananyagról ízelítõt adnak a szemesztervégi tesztek fõbb kérdéscsoportjai:

I. Szemeszter

  1. Ismertesse a 7 rétegû OSI referencia modellt és az egyes rétegek funkcióit.
  2. Mutassa be az adatkapcsolati és a hálózati címet és a közöttük lévõ alapvetõ különbségeket.
  3. Mutassa be a MAC címet és annak funkcióit.
  4. Ismertesse az OSI hálózati réteg funkcióit.
  5. Soroljon fel legalább három okot, amiért a réteg felépítésû modellt használják.
  6. Mutassa be a hálózati cím két részét és azonosítsa õket különbözõ protokollok esetén példákon keresztül.
  7. Részletezze az ISO/OSI referencia modell rétegeinek funkcióit.
  8. Ismertesse az adat-enkapszuláció konverziós lépését.
  9. Mutassa be az IP címzés különbözõ osztályait.
  10. Ismertesse a TCP/IP hálózati réteg protokolljainak funkcióit.

II. Szemeszter

  1. Mutassa be a router alapelemeit és alapfunkcióit. Magyarázza el a kapcsolat-orientált és a nem-kapcsolat-orientált hálózati szolgáltatást és a köztük lévõ különbségeket.
  2. Ismertesse a "flow-control" fogalmát és a három alapvetõ módszerét.
  3. Ismertesse a TCP/IP transzport réteg protokolljainak funkcióit.
  4. Konfigurációs file-ok kezelése a "privileged exec" konfigurációs módból.
  5. Mutassa be az ICMP hálózati protokoll funkcióit.
  6. Ismertesse a routereknél a jelszó és az azonosítás kezelését, használatát.
  7. Ismertesse a router bekapcsolását követõ legfontosabb Cisco IOS parancsokat.
  8. Setup parancs használata a kezdeti konfigurációs file ellenõrzésekor.
  9. Bejelentkezés a routerbe "user" és "privileged" módokban.
  10. A szövegkörnyezetet figyelembe vevõ konfigurációs segítségnyújtó szolgáltatás használata.
  11. Konfigurációs parancsok idõrendbeni visszakeresésének és szerkesztésének használata.
  12. Sorolja fel azokat a parancsokat, amelyekkel Cisco IOS szoftvert lehet betölteni a: flash memóriából, a TFTP szerverrõl, vagy a ROM-ból.
  13. Készítsen backup-ot (hátter-mentést), upgrade-elje és töltse vissza a routerbe.
  14. Azonosítsa a hálózati cím egyes részeit néhány specifikus protokoll cím esetében.
  15. Sorolja fel azokat a routolási problémákat, amelyekkel számolni kell egy topológia megváltozása esetén és ismertesse azokat a technikákat, amelyekkel ezen problémák száma csökkenthetõ.
  16. Konfiguráljon IP címeket.
  17. Ellenõrizze le az IP címeket.
  18. Készítsen egy alap konfigurációt és engedélyezze az IP használatát.
  19. Használjon RIP routing protokollt a konfigurációban.
  20. Használjon IGRP routing protokollt a konfigurációban.
  21. Konfiguráljon "standard access list"-eket IP forgalom szûrésére.
  22. Figyelje meg és ellenõrizze le néhány kiválasztott "access list" mûködését a routeren.
  23. Konfiguráljon "extended access list"-eket IP forgalom szûrésére és ellenõrizze a mûködésüket.

III. Szemeszter

  1. Mutassa be az IPX címzést és enkapszulációs típust.
  2. Konfiguráljon IPX "access list"-et és SAP-ot Novell forgalom szûrésére és irányítására.
  3. Engedélyezze a Novell IPX protokollt és konfigurálja be az interfészeket.
  4. Figyelje meg a Novell IPX mûködését a routeren.
  5. Magyarázza el a LAN szegmentálás elõnyeit.
  6. Magyarázza el a LAN szegmentálás módszerét bridge használatával.
  7. Magyarázza el a LAN szegmentálás módszerét router használatával.
  8. Magyarázza el a LAN szegmentálás módszerét switch használatával.
  9. Nevezzen meg és ismertessen két "switching" módot.
  10. Magyarázza el a full- és a half-duplex Ethernet mûködését.
  11. Ismertesse az Ethernet hálózatban elõforduló ütközési problémát.
  12. Ismertesse a hálózat szegmentálásának elõnyeit bridge használatával.
  13. Ismertesse a hálózat szegmentálásának elõnyeit router használatával.
  14. Ismertesse a hálózat szegmentálásának elõnyeit switch használatával.
  15. Mutassa be a FastEthernet tulajdonságait és elõnyeit.
  16. Ismertesse a FastEthernet használatának irányelveit és a vele elérhetõ maximális távolságot.
  17. Magyarázza el a különbséget a "cut-through" és a "store-and-forward" LAN switching módszerek között.
  18. Magyarázza el a "Spanning Tree" Protokoll mûködését és elõnyeit.
  19. Ismertesse a virtuális LAN-ok (VLAN) elõnyeit.

IV. Szemeszter

  1. Mutassa be a következõ WAN szolgáltatásokat: LAPB, Frame Relay, ISDN/LAPD, HDLC, PPP és DDR.
  2. Ismertesse a Frame Relay tulajdonságait és a vele kapcsolatos kifejezéseket.
  3. Sorolja fel a Frame Relay "LMI", "map" és "subinterface" konfigurációnál használt parancsokat.
  4. Sorolja fel azokat a parancsokat, amelyekkel a Frame Relay mûködését vizsgálja.
  5. Ismertesse a PPP mûködését WAN adatok enkapszulációja esetén és mutassa be a használatát ISDN hálózatok esetén.
  6. Ismertesse az ISDN protokollokat, funkcionális csoportokat, referencia-pontokat és a csatornákat.

 

 

Kérdése van? Válaszolunk!