O Cisco

Všudypřítomné bezdrátové sítě přinesou nové služby pro občany měst – Cisco představuje Smart+Connected City Wi-Fi

Praha 21. ríjna 2013 – Spolecnost Cisco predstavila Smart+Connected™ City Wi-Fi, rešení, které zajistí celomestskou konektivitu a poskytne platformu podporující internet vecí. Technologie má rešit problémy, se kterými se lidé ve mestech dennodenne potýkají a zároven vytvorit nové sluzby, které obyvatelum usnadní kazdodenní zivot.

Obcané soucasných moderních mest vyzadují stále více míst s dostupností bezdrátového pripojení k internetu. Ocení ale i další benefity, které s sebou všudyprítomné wi-fi prináší. Mestští pracovníci budou díky nemu schopni poskytnout takový druh sluzeb, který se dotýká problému všedního mestského zivota, jako je napríklad parkování, bezpecnost nebo úspora energií.

„Moderní informacní technologie mají schopnost transformovat mesta, vytváret v nich nové sluzby pro obcany a zefektivnit jejich rízení. Mohou zvýšit bezpecnost, zlepšit komunikaci s úrady i zachranovat zivoty. Mohou z mest udelat lepší místo pro zivot. Jsou jakýmsi tmelem, který spojuje fyzickou podstatu mesta s jeho obyvateli a komunitami, které v nem zijí,“ rekl Jirí Devát, generální reditel spolecnosti Cisco Ceská republika.

Rešení je prínosné jak pro obcany, tak i pro samotná mesta. Obcané mohou tezit z nových sluzeb a všudyprítomného pripojení k internetu, zapojují se více do dení ve meste a do jeho formování. Zároven poskytují mestu informace o tom, jak v nem lidé zijí, co vyuzívají a co potrebují, které pomohou k jeho lepšímu a efektivnejšímu rízení. Rešení má také potenciál stimulovat obchod v míste nasazení a pripravit podmínky pro rozšírení internetu všeho (Internet of Everything). 

Smart+Connected™ City Wi-Fi v sobe integruje osvedcené technologie Cisco. Poskytuje tak komplexní prístup pro pokrytí potreb mestské konektivity s vysokým stupnem bezpecnosti i ochrany soukromí uzivatelu, vcetne vyuzívání sluzeb zalozených na lokalizaci uzivatele. Nové wi-fi rešení poskytuje široké prílezitosti nejen obcanum mest, ale i poskytovatelum sluzeb a vývojárum, kterí mohou na jeho základe vyvíjet nové uzitecné aplikace.

Více informací najdete zde.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products