Thiết bị định tuyến băng rộng đa năng Cisco uBR7100 Series

Thiết bị định tuyến băng rộng đa năng dòng Cisco uBR7100 cung cấp hệ thống kết cuối cáp có hiệu quả về mặt giá thành và thiết bị định tuyến tích hợp trong hai giá máy cố định. Các khung giá máy này cho phép các tổ chức có nhiều đơn vị thành viên xây dựng một cách nhanh chóng với giá thành hạ mạng cáp phục vụ truy nhập Internet theo cấu hình một hay hai hướng.
Hiển thị góc nhìn khác

Các tài liệu liên quan

Các sản phẩm (5)

Tài liệu sản phẩm (8)

Các dịch vụ liên quan

Hãy để Chúng tôi Trợ giúp Bạn