Thiết bị chuyên dụng an ninh Cisco PIX 500 Series

Dòng Thiết bị an ninh chuyên dụng hàng đầu Cisco PIX cung cấp khả năng thực thi chính sách người dùng và ứng dụng bền chắc, bảo vệ chống tấn công đa vector và dịch vụ kết nối an ninh trong các giải pháp có hiệu quả về mặt giá thành và dễ triển khai. Những thiết bị chuyên dụng chế tạo theo mục tiêu này cung cấp nhiều dịch vụ kết nối mạng và an ninh tích hợp, bao gồm:

  • Dịch vụ tường lửa tiên tiến hiểu về ứng dụng
  • An ninh đa phương tiện và VoIP hàng đầu
  • Kết nối bền chắc giữa các trạm và truy nhập từ xa IPSec VPN
  • Tính mềm dẻo đã từng được trao giải thưởng
  • Dịch vụ kết nối mạng thông minh
  • Giải pháp quản lý linh hoạt

Từ các thiết bị chuyên dụng dạng cắm và chạy trên thiết bị để bàn cho văn phòng nhỏ và văn phòng gia đình đến những thiết bị chuyên dụng gigabit dạng mô đun với khả năng bảo an vốn đầu tư vượt trội cho môi trường doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, Thiết bị chuyên dụng An ninh Cisco IPX cung cấp mức độ an ninh, hiệu năng và tính tin cậy cho các môi trường mạng ở mọi kích cỡ.

Nội dung tiêu biểu

Các loại sản phẩm (6)

 

Tài liệu sản phẩm (8)

Các mô đun và giao diện liên quan

Hãy để Chúng tôi Trợ giúp Bạn