Inovativna arhitektura integriše računarstvo, umrežavanje i vitrualizaciju u jedinstvenu platformu; novi servisi i partnerstva kako bi se proširilo tržište i transformisala sledeća generacija centara za skladištenje podataka


BEOGRAD, 17. mart 2009. godine- Cisco® je danas predstavio novu evolutivnu arhitekturu data centara- centara za skladištenje podataka, inovativne servise i otvoreni ekosistem najboljih partnera kako bi pomogao korisnicima da razviju sledeću generaciju data centara koja oslobađa punu snagu virtualizacije. Virtualizacija je stvorila nove mogućnosti u data centrima i sa današnjom najavom kompanija Cisco® ispunjava obećanje sa objedinjenim računarstvom- Unified Computing, pristupom gde su resursi integrisani i povezani zajedničkom arhitekturom koristeći tehnologije industrijskih standarda. Ključ Cisco® pristupa je Cisco Unified Computing System- sistem koji objedinjuje računarstvo, mrežu, pristup skladištu i resurse virtualizacije u jednostavnom sistemu energetske efikasnosti koji smanjuje troškove data centara i dodaje glavna sredstva poboljšavajući poslovnu agilnost.

Ovim se proširuje Cisco portfolio centara za skladištenje podataka i čini kritičan korak u strategiji kompanije Data Center 3.0. Kako bi pomogao korisnicima da ubrzaju tranziciju na arhitekturu objedinjenog računarstva, Cisco® je popločao put sa obimnom skupinom novih  usluga - Unified Computing services.

Cisco Unified Computing System je novi računarski model koji integriše menadžment i kombinuje sa "wire once7 unified fabric - sa r ačunarskom platformom industrijskih standarda da optimiziju virtualizaciju, smanji troškove data centara obezbeđujući dinamične resurse osiguravanjem za povećanu poslovnu agilnost. Donosi:

 • Smanjenje do 20% kapitalnih izdataka (CAPEX) i do 30% smanjenje u operativnim izdacima (OPEX)
 • Unapređenje IT produktivnosti i poslovne agilnosti - pružanje aplikacija u nekoliko minuta umesto dana
 • Povećava se skalabilnost bez dodatne složenosti: uređen kao jedan sistem, bilo da ima jedan ili 320 servera sa hiljadama virtualnih mašina
 • Poboljšava energetsku efikasnost - značajno smanjuje potrošnju struje i troškove hlađenja

Inovativni dizajn za Data centre sledeće generacije - Pristupajući infrastrukturi data centara kao arhitekturi za čuvanje podataka, sistem Unified Computing objedinjuje upotrebu računara, mreže, pristup bazi i virtualizaciju u skalabilnu, modularnu arhitekturu kojom se upravlja kao jedinstvenim sistemom. Unified Computing sistem je prvi proizvod u ponudi proizvoda koji dopunjavaju portfolio kompanije Cisco® za data centre. Ključni elementi Unified Computing sistema su: 

 • Računari - Kompanija Cisco® je dizajnirala potpuno novu grupu računarskih sistema u koje su inkorporirani novi Cisco UCS B-series blade zasnovan na budućoj porodici procesora Intel Nehalem (sledeća generacija Intel Xeon procesora). Cisco® blades nudi patentiranu, unapređenu memorijsku tehnologiju za podržavanje aplikacija sa velikim skupovima podataka i omogućavanje značajno većeg broja Virtual Machines po serveru.
 • Mreža - Cisco® Unified Computing sistem pruža podršku za objedinjenu podlogu preko Ethernet osnove od 10 gigabita po sekundi koja je niske propustljivosti i u kojoj podaci ne mogu biti izgubljeni.
 • Virtualizacija - Cisco® Unified Computing sistem oslobađa pun potencijal virtualizacije, unapređivanjem skalabilnosti, izvođenja i operativne kontrole virtualnih okruženja. Cisco® rešenja za bezbednost, ojačavanje polise i dijagnostiku sada su proširena na dinamična virtualizovana okruženja kako bi podržala zahteve kompanija i IT- ja koji se menjaju.
 • Pristup bazi - Cisco® Unified Computing sistem pruža konsolidovan pristup i lokalnim mrežama za skladištenje podataka (SAN) i skladištima podataka priključenim na mrežu (NAS). Podrška Unified Computing sistema objedinjenoj strukturi predstavlja pristup uskladištenim podacima preko Etherneta, Fibre kanala, Fibre kanala preko Eherneta ili iSCSI pružajući korisnicima izbor i zaštitu ulaganja. Kao dodatak ovome, IT osoblje može unapred da nameni polise pristupa povezivosti sistema sa izvorima uskladištenih podataka, pojednostavljajući povezanost baze i upravljanja, i pomažući da se poboljša produktivnost IT- ja.
 • Upravljanje - Upravljanje je na jedinstveni način integrisano u sve komponente sistema, omogućavajući upravljanje celim sistemom kao jednom celinom pomoću Cisco® UCS Manager- a. Cisco® UCS Manager pomaže da se poveća produktivnost IT osoblja, omogućavajući osoblju koje upravlja skladištenjem, umrežavanjem, računarima i aplikacijama da sarađuju na održavanju profila usluge za aplikacije. Profil usluge pomaže da se predviđanje automatizuje i poveća poslovna veština, dozvoljavajući onima koji upravljaju data centrima pružanjem aplikacija za nekoliko minuta umesto dana.

Energetska Efikasnost - IT menadžeri mogu da dobiju data centre koji su više energetski efikasni uz pomoć Cisco® Unified Computing sistema – on koristi trećinu komponenata, i zahteva manje povezivanja kablovima i struje/hlađenja nego instalacije za legacy servere.

Cisco® Unified Computing servisi

 • Cisco® je danas lansirao grupu novih servisa - Unified Computing Services kako bi pomogao korisnicima da iskoriste sve tehničke i poslovne prednosti Cisco® Unified Computing arhitekture.
 • Osnažujući portfolija data centara koje su Cisco® i partneri već ponudili, novi servisi, počevši od dizajna arhitekture, planiranja i migracije, preko operacija i upravljanja na daljinu. Ove usluge dotiču sve aspekte resursa data centara- ljude, procese i tehnologije. Jedinstveni model usluga za saradnju kompanije Cisco® kombinuje intelektualnu svojinu Cisco® usluga sa najboljim uslugama koje pružaju partnerske kompanije kako bi korisnicima bila pružena integrisana rešenja.

„Virtuelna mašina je postala novi najelementarniji sastavni deo data centra, stvarajući nove izazove i mogućnosti sa potencijalom da transformiše računarsko okruženje i donese značajne prednosti " rekao je Mario Mazzola, stariji potpredsednik, Jedinica za Pristup Serverima i Virtualizovano Poslovanje u kompaniji Cisco. „Koristeći se ovim arhitektonskim pomakom u data centrima, razvili smo novi jedinstven računarski model koji transformiše data centre u dinamično IT okruženje sa snagom povećavanja produktivnosti, poboljšanja poslovne agilnosti i podizanja na viši nivo virtualizacije ".

Više možete pronaći na sledećim web stranama:


OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco®
tmarjano@cisco.com