"Omotač Planete"je online kolaborativna platforma  za prikupljanje i analizu podataka i izveštavanje o stanju životne sredine širom sveta


BEOGRAD, 9. mart. 2009. godine - NASA i kompanija Cisco® najavili su partnerstvo za razvijanje online kolaborativne platforme za monitoring pod nazivom "Omotač Planete" za prikupljanje i analizu podataka i izveštavanje o stanju životne sredine širom sveta.

Prema Aktu o svemiru NASA i Cisco® će zajedno raditi na razvijanju "Omotača Planete" kao online kolaborativne platforme kako bi sakupljali i analizirali podatke sa satelita  i senzora postavljenih u vazduhu, na moru i kopnu širom planete. Ovi podaci će biti dostupni široj javnosti, vladama država i kompanijama kako bi merili, izveštavali i potvrđivali podatke o životnoj sredini u vremenu najbližem realnom i pomogli prepoznavanju globalnih klimatskih promena i prilagođavanju njima.

Cisco® i NASA će lansirati "Omotač Planete" nizom pilot- projekata, uključujući "Omotač tropskih šuma", čiji će prototip biti napravljen u toku sledeće godine. "Omotač tropskih šuma" će se usredsrediti na krčenje tropskih šuma širom sveta i ispitivaće mogućnosti za  integrisanje sveobuhvatne mreže senzora. Takođe će ispitati kako da se sakupe, analiziraju i predstave podaci o sve više ugljenika u tropskim šumama na transaprentan i upotrebljiv način. Prema tvrdnjama naučnika, uništavanje tropskih šuma izaziva veću količinu ugljenika koja nepovratno odlazi u atmosferu što značajno doprinosi globalnom zagrevanju.

"Ublažavanje uticaja klimatskih promena je ključno za svetsku ekonomsku i društvenu stabilnost", rekao je Džon Čejmbers, CEO kompanije Cisco. "Ovo jedinstveno partnerstvo pokriva moć i inovacije tržišta i upravlja njime zarad opšteg dobra. Kompanija Cisco® se ponosi saradnjom sa organizacijom NASA na ovoj inicijativi i nada se da će nam se i drugi iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora pridružiti u ovom uzbzudljivom poduhvatu".

Cisco® će projektu doprineti svojim iskustvom i stručnim znanjem o tehnologijama umrežavanja i naprednim inovacijama. Cisco® Grupa za rešenja Internet poslovanja ima jedinstvenu kombinaciju poslovnih uvida, naučnog, ekonomskog i političkog razumevanja. Stručnjaci će sprovesti složenu analizu podataka i modeliranje, i predstaviti podrbone podatke o sledećoj generaciji građe Internet protokola da bi odredili kako da se "Omotač Planete" najbolje predstavi prototipom i replikama i oceni za milione učesnika projekta.

Kompanija Cisco® takođe radi na programu "Omotač Planete" sa Ujedinjenim nacijama, međunarodnim bankama za razvoj, kompanijama, međunarodnim vladinim agencijama, univerzitetima, nevladinim agencijama i fondacijama. Učesnici projekta "Omotač Planete" će ujediniti svoje jedinstvene veštine,  kvalitete i tehnologije kako bi razvili sposobnosti za pružanje podrške u donošenju odluka za efektivno upravljanje prirodnim resursima kao što su biomasa, voda, kopno i energija, rizicima vezanim za klimatske promene kao što je podizanje nivoa mora, sve veći broj suša i zaraza; i nova tržišta životne sredine za ugljenik, vodu i biodiverzitet.


OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco®
tmarjano@cisco.com