Cisco umrežavanje i Cisco objedinjene komunikacije pomažu novosadskoj JKP »Tržnici«, koja je u vlasništvu grada, da smanji troškove i poveća efikasnost


BEOGRAD, 23. decembar 2008. godine- Novosadsko lokalno javno preduzeće JKP "Tržnica" implementiralo je Cisco® rešenje virtuelne privatne mreže (VPN) koje povezuje sve pijace među sobom i sa glavnom bazom čime smanjuju troškove i povećava efikasnost.

JKP"Tržnica" je firma u javnom vlasništvu koja upravlja sa sedam maloprodajnih i veleprodajnih pijaca u Novom Sadu i zapošljava 160 ljudi. Da bi osavremenili pogled na poslovanje i postali efikasniji uveli su Cisco® rešenje virtualne privatne mreže (VPN) koja povezuje svaku pijacu sa ostalim i sa glavnom bazom. Time su ostvarili efikasnu komunikaciju koja je bitna za praćenje plaćanja, upravljanje novčanim tokom i unapređivanje prihoda zakupa tezgi. Rešenje virtualne privatne mreže (VPN) koja je bazirana na sigurnoj i pouzdanoj Cisco® opremi pobošljalo je i protok informacija unutar preduzeća.

Podaci su centralizovani, tako da menadžeri mogu lako videti što se dešava u poslu. Radnici mogu brzo prepoznati slobodan prostor na svim pijacama, na koliki period, i po kojoj ceni ga mogu iznajmiti, što pomaže poboljšanju stope popunjenosti i prihoda. Povećana efikasnost je smanjila operativne troškove i oslobodila zaposlene aktivnosti kao što su prodaja i usluga korisnicima.

JKP "Tržnice" uz pomoć ovog rešenja štedi novac koristeći mrežu za telefonske servise, bezbednost i razmenu podataka. Interni pozivi između lokacija se sada prenose na VPN, a ne na javnu telefonsku mrežu što znači da je potrebno manje telefonskih linija i interni pozivi su besplatni. Takođe, JKP “Tržnica” je centralizovala svoj video nadzor, pomoću mreže za 24-časovni nadzor i u velikoj meri poboljšala bezbednost.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.