Mreža kao platforma pomaže Trezoru da se uskladi sa standardima Evropske Unije i pruži građanima informacije

BEOGRAD, 10. decembar 2008. godine – Kompanija Cisco® danas je objavila da je Uprava za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije (Trezor) završila implementaciju nove, razgranate i izuzetno bezbedne mrežne infrastrukture zasnovane na Cisco® tehnologiji. Nova mreža povezuje 145 filijala i ekspozitura širom Srbije i preko 1.300 zaposlenih širom zemlje.

Završetkom ovog projekta, Trezor je ostvario nekoliko ključnih ciljeva. Sa jedne strane, nova mreža omogućava laku, bezbednu i pouzdanu komunikaciju sa svim državnim institucijama i služi kao platforma za uvođenje novog informacionog sistema za upravljanje finansijama (FMIS), koji je neophodan uslov za ispunjavanje standarda i korišćenje pristupnih fondova Evropske Unije. Sa druge strane, sada kada je mrežna infrastruktura uvedena, Trezor može i da pokrene čitav spektar novih servisa i da građanima pruži informacije o državnom budžetu i budžetskim troškovima.

Uprava za Trezor posluje kao organ u sastavu Ministarstva finansija i zadužena je za pripremu i operativno izvršenje državnog budžeta, budzetsko knjigovodstvo, upravljanje javnim dugom, kao i javna plaćanja, uključujući i isplatu primanja za skoro 140.000 zaposlenih u javnom sektoru. "Svakodnevno moramo da budemo u toku sa promenama i efikasni kako bismo izvršili oko 400.000 naloga dnevno. To zahteva složen informacioni sistem koji pruža pouzdanu podršku svim našim delatnostima," kaže Ivan Maričić, direktor Trezora.

Kako bi zadovoljio ove potrebe, Trezor je pokušavao da razvije izrazito pouzdanu, performantnu platformu, sposobnu da podrži trenutne zahteve, uz mogućnost dodavanja novih usluga – kao što su Objedinjene Komunikacije – sa minimumom ulaganja. Prvi korak je bilo povezivanje svih direktnih budžetskih korisnika u jednu jedinstvenu mrežu, a zatim integracija spoljnih korisnika širom zemlje u tu mrežu.

Među odabranim proizvodima za ovo rešenje nalaze se Cisco Catalyst svičevi za pristup i osnovu infrastrukture, Cisco CDWM oprema, ruteri serije 2811 I I 3845 u prostorijama Trezora, kao i prilagodljivi Cisco uredjaji serije ASA 5505 za bezbednost.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

O Upravi za Trezor republike Srbije

Uprava za Trezor je organizaciona jedinica Ministarstva finansija u Vladi Srbije koja obavlja čitav spektar ključnih aktivnosti i pruža usluge koje su od krucijalnog značaja za funkcionisanje države. Ovaj složen i obiman posao trenutno obavlja 1.369 zaposlenih u Trezoru, u okviru sistema od 111 ekspozitura i 34 filijale.