Ocenjivane su tehnološke inovacije kao i poslovne mogućnosti, u cilju pronalaska poslovne ideje koja ima potencijal da donese najmanje jednu milijardu dolara kompaniji Cisco® u periodu od pet do sedam godina

BEOGRAD 21. oktobar 2008. godine- Cisco® je objavio pobednika Cisco I- Prize Innovation takmičenja, koje je prošle godine organizovao u potrazi za novom poslovnom idejom vrednom milijardu dolara. Pobednički tim, nastanjen u Rusiji, je u međusobnoj saradnji razvio povezani sistem za upravljanje energijom namenjen onima koji koriste računar od kuće da bi bolje upravljali svojim utroškom energije uzimajući u obzir prednost liderstva kompanije Cisco® u tehnologijama koje se baziraju na Internet protokolu. Tim se oslonio na Cisco kolaboracioni portfolio Cisco TelePresence- a, Cisco Objedinjenih komunikacija i novu Cisco WebEx kolaboracionu platformu, da bi pronašli početnu ideju, sarađivali na biznis planu, i virtuelno predstavili svoju ideju kompaniji Cisco®.

Posle tri meseca, takmičenje je privuklo 2500 preduzetnika iz 104 zemlje i održano je tokom otvaranja Cisco® globalizacionog centra u Bangaloru u Indiji, u oktobru 2007. godine. Okupilo je preduzetnike širom sveta kako bi se pridružili online forumu na kome bi komentarisali inovativne poslovne i tehnološke ideje, formirali timove i pravili poslovne planove sa ciljem uključivanja u Cisco® i pomogli u razvoju novih poslovnih ideja.

„Jedna od misija je da okupimo inovacije i talenat koristeći kolaborativna oruđa kako bismo došli do novih ideja i pomerili ih od ideje do održive poslovne mogućnosti” rekao je Martin De Bir, senior potpredsednik Grupe za razvojne tehnologije u kompaniji Cisco®. „Kolaboracija je transformisanje načina na koji donosimo inovacije. Ovo takmičenje je pravi globalni primer kako nove tehnologije ruše tradicionalne barijere inovacija i stvaraju svetski forum za razmenu novih ideja”.

Pobednički tim Cisco I-Prize takmičenja imaće priliku da se pridruži kompaniji Cisco® kao osnivač poslovne jedinice nove razvojne tehnologije, a za finansiranje projekata dobiće 10 miliona dolara.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com