Prava kolaborativna platforma pomaže da se ubrzaju odluke, poveća produktivnost i poboljšaju veze unutar organizacije sa našim klijentima partnerima

BEOGRAD, 25. septembar 2008. godine- Danas je održana prva online konferencija za novinare povodom predstavljanja novog kolaboracionog portfolija dizajniranog kako bi pomogao kompanijama da ubrzaju poslovne procese i povećaju produktivnost. Sastoji se od Cisco Unified Communications, Cisco TelePresence i nove Web 2.0 aplikacione platforme, koji koriste mrežu kao platformu i pomažu povezivanje, komunikaciju i kolaboraciju sa bilo koje aplikacije, uređaja i radnog prostora. Portfolio je dizajniran je tako da integriše poslovne aplikacije, postojeću IT infrastrukturu i druge Web servise, kao i da omogući korisnicima da stvore nove aplikacije i servise sa mrežnom osnovom.

,,Kolaboracija je sledeća faza Interneta, faza koju analitičari vide kao tržište vredno 34 milijarde dolara, a u centru ove faze je mreža”, rekao je Don Proktor, potpredsednik kompanije Cisco®. ,, Cisco® kolaborativni portfolio omogućava mrežnoj arhitekturi da stvori integrisano kolaborativno iskustvo, od jednostavnog slanja tekstualnih poruka do video konferencija najvišeg kvaliteta putem CiscoTelePresence sesije”.

Novi portfolio proizvoda uključuju sledeće:

  • Unified Communications – Cisco Unified Communications System Release 7.0 nudi značajna poboljšanja u ukupnoj ceni, lak je za upotrebu i interoperabilnost sa poslovnim lokacijama. Cisco Unified Communications System Release 7.0 omogućava organizacijama da imaju kolaboraciju na načine koji im omogućavaju brže adaptiranje na promene na tržištu i poboljšavaju njihovu konkurentsku prednost kroz brzinu i inovacije. Ubrzavanje korišćenja Unified Communications zahteva od kompanije da koristi svoju postojeću infrastrukturu i aplikacije. Pokretna poboljšanja pomažu da se proširi produktivnost preko radnih prostorija. Cisco Unified Communications Release 7.0 nastavlja da pomaže nižem sistemu i troškovima uprave povećavajući Cisco Unified Presence skalabilnost do 30,000 korisnika i Cisco Unity do 15,000 korisnika na jednom serveru i omogućavajući optimizaciju mrežnog upravljanja kroz aplikaciju jednostavnu za korišćenje.
  • Video–Cisco TelePresence Expert on Demand integriše Cisco TelePresence iskustvo u kontaktni centar velikog kvaliteta, uslugu klijentima unutar ogranka i mogućnost da se dođe do stručnosti direktno sa CiscoTelePresence sastanaka. Cisco TelePresence Expert on Demand omogućava kolaborativno, servis iskustvo klijenata, omogućavajući im da se povežu sa ekspertima pritiskom na samo jedno dugme. Korisnici mogu da dobiju pomoć eksperata direktno na Cisco TelePresence sastancima ili da koriste Cisco TelePresence krajnje tačke i dobiju pomoć licem-u-lice. Na primer, banka može da obezbedi ,,in-person” servise klijentima banaka na svakoj lokaciji putem Cisco TelePresence. Ovo daje mogućnost organizacijama da prate izvore.
  • Web 2.0 Application Platform – Cisco WebEx Connect, novi softver kao usluga ''softver-as-a-service'' (SaaS) platforma integriše trenutan, instant messaging, Web sastanke i timove sa tradicionalnim i web 2.0 poslovnim aplikacijama. Cisco WebEx Connect uključuje broj standardnih aplikacija uključujući instant messaging preduzeća, timske prostorije, upravljanje dokumentom, calendaring i diskusije, omogućavajući kompanijama da rade sa jednog radnog prostora. Opsežna administrativna kontrola podržava politiku preduzeća, sigurnost i ostale zahteve kako bi omogućili izuzetno sigurnu među-kompanijsku kolaboraciju.

Sa mrežom kao platformom, Cisco® kolaborativni portfolio dizajniran je da sarađuje sa poslovnim aplikacijama, komunikativnim sredstvima i Web zasnovanim sredstvima, dok IT odeljenjima omogućava da održavaju svoju bezbednost, polisu i saradnju.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com