Virtualizacija servera pomaže uštedi energije za hlađenje i povećava efikasnost prostora centara za skladištenje podataka

BEOGRAD, 18. septembar 2008. godine – Industrijski lideri u virtualizaciji, kompanije Cisco® i VMware danas su objavili da zajedno rade na tome da isporuče rešenja data centara- centara za skladištenje podataka, dizajnirana kako bi poboljšala skalabilnost i operativnu kontrolu virtuelnih okruženja. Cisco i VMware će takođe kombinovati svoju stručnost u networkingu i virtualizaciji kako bi predstavili novi set multidisciplinarnih profesionalnih usluga i trening sertifikate kao podršku klijentima u strategijama virtualizacije data centara. Paralelno, sarađuju na integrisanju VMware Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) sa Cisco Application Delivery Networking rešenjima kako bi poboljšali performanse virtualnih desktopova širom mreže širokog područja.

Cisco Nexus 1000V distribuira virtuelne softver svičeve koji će pojednostaviti operacije i fizičke i virtualne mrežne infrastrukture kako bi se pomoglo serverima, virtuelizaciji i menadžerima networking administracije da ubrzaju virtualizaciju data centara. Nexus 1000V proširiće Cisco® bezbednost, ojačaće polisu i automatske provizije. U izuzetno agilnom okruženju nova Cisco Virtual Network Link (VN-Link) tehnologija, integrisaće sa VMware Network Distributed Switch okvir kako bi kreirao logičnu mrežnu infrastrukturu koja će omogućiti punu vidljivost, kontrolu i konzistenciju mreže. Rešenje će pomoći mreži, virtuelizaciji i timovima servera kako bi bili efikasniji u virtuelnom okruženju i imali precizne podatke za jačanje kolaboracije u rešavanju problema.

Cisco Nexus 1000V sa Cisco VN-Link virtualnom mašinom i servisima za čuvanje će unaprediti VMware infrastukturu, koju koristi preko 120,000 klijenata. Kroz ovo integrisano virtuelno rešenje, IT menadžeri će moći da postave i ojačaju vezu sa svakom virtuelnom mašinom u data centrima. Sada će se ista konfiguracija i operacija mrežnih servisa koji se tradicionalno može naći u Cisco® hardver svičevima, lako primenjivati na svaku virtuelnu mašinu. Ove virtualne sposobnosti omogućiće IT menadžerima da lakše upravljaju virtuelnim mašinama kako se budu pojavljivale na serverima za vreme održavanja rutera ili balansiranja opreme za podizanje performansi i dostupnosti.

Cisco® i VMware takođe zajedno nude virtualizaciju servisa za pomoć klijentima da kreiraju i koriste servere, mrežu i čuvaju rešenja virtualizacije preko svojih data centara koji smanjuju troškove time što primenjuju nove aplikacije brže i sigurnije, dok održavaju visok nivo performansi aplikacija.

Ove kompanije sarađuju kako bi ubrzali upotrebu desktop virtualizacije poboljšavanjem performanse krajnjih korisnika desktopova preko mreže širokog područja, omogućavajući takvo korišćenje udaljenim korisnicima, i povećavajući backup i recovery automatizaciju. Ciscov Application Delivery Networking portfolio pomaže dostupnost aplikacija, performanse i bezbednosti u mreži širokog područja. Kada se kombinuje sa VMware VDI, klijenti će moći da koriste rešenja koja omogućavaju optimizaciju udaljenog desktopa. Cisco® i VMware nastavljaju da proširuju ovu arhitekturu kako bi pomogli udaljenim korisnicima i povećali usvajanje virtualnih desktopova.


O kompaniji VMware

VMware (NYSE: VMW) je svetski lider u rešenjima za virtualizaciju od desktopa do data centara. Kompanije svih veličina oslanjaju se na VMware kako bi smanjile sredstva i operativne troškove, obezbedile kontinuitet poslovanja, pojačale bezbednost i poslovale ekološki. Sa prihodom od 3.1 milijardu dolara, više od 120 000 korisnika i blizu 18 000 partnera, VMware je jedna od softverskih kompanija sa najbržim rastom. Sa sedištem u Paolo Altu, Califonia, VMware je u većinskom vlasništvu EMC Korporacije (NYSE: EMC). Na webu posetite www.VMware.com.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com