Networking Management Software omogućava korisnicima da uživaju u digitalnoj tehnologiji koja jednostavno radi i povezuje

BEOGRAD, 29. jul 2008. godine - Cisco® je objavio svoju nameru da kupi privatnu kompaniju Pure Networks, koja je provajder softvera i alata za rad sa kućnim mrežama. Pure Networks rešenja omogućavaju korisnicima da lako postave i upravljaju kućnim mrežama, kao i da se povezuju na različite opsege uređaja, aplikacija i servisa u kući.

Cisco® veruje da je industrija usred tranzicije sa Home Networking-a 1.0, u kome su kućne mreže uveliko dizajnirane da dele broadband konekciju koja povezuje PC- ije i periferale, na Home Networking 2.0, u kome će multimedijalno opremljena kuća imati nekoliko različitih mrežnih uređaja, aplikacija, servisa koji su međusobno povezani. Kupovinom Pure Networks- a Cisco® je omogućio u potpunosti integrisano kućno mrežno upravljanje, koje će ujedno biti osnova za razvoj novih aplikacija, uređaja i mogućnosti za korisnike ,,pametnog života“ kod kuće, na poslu i na putu.

Pure Networks je trenutno partner kompanije Cisco® i omogućava softversku infrastrukturu i uređaje koji se koriste za kreiranje Linksys Easy Link Advisor (LELA) tako da korisnik lakše postavi, organizuje, upravlja, obezbedi i koristi kućnu mrežu. Kupovina ojačava viziju Cisco® mreže kao kamena temeljca ,,pametnog života“ na taj način što omogućava dalji razvoj postojeće LELA platforme koja će služiti kao osnova za nove multimedijalne aplikacije, uređaje i servise. Proizvodi Pure Networks- a i rešenja takođe mogu da obezbede osnovu za servis provajdere kako bi upravljali kućnim mrežama u ime korisnika.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com