Cisco® će ovaj plan ostvariti korišćenjem tehnologije bazirane na Internet protokolu

BEOGRAD, 21. jul 2008. godine- Kompanija Cisco® je objavila svoj plan da u naredne četiri godine smanji emisiju ugljen dioksida za 25 odsto. Kompanija će koristiti tehnologiju baziranu na Internet protokolu da bi ispunila ovaj plan i time dati primere krajnjim korisnicima i pokazati im kako i oni mogu da urade isto.

Ovaj plan je Džon Čejmbers, predsednik kompanije Cisco® predstavio na godišnjoj IT konferenciji Cisco Live!. ,,Svaka korporacija ima odgovornost da pomogne u očuvanju prirodne sredine, kao i da smanji negativan uticaj tehnologije”, rekao je Čejmbers. ,,Cisco® se bavi ovim problemom ne samo tako što smanjuje emisiju ugljen dioksida, već i tako što shvata moć tehnologije mreže. Razvijanjem inovativnih IT rešenja i upotrebom mreže kao platforme za upravljanje životnim okruženjem u 21. veku, verujemo da značajno možemo da promenimo negativan uticaj ugljen dioksida i pomognemo našim korisnicima.”

Čejmbers je istakao da u svojim laboratorijama i centrima za obradu podataka, kompanija koristi razne tehnike. Ovo podrazumeva detaljna merenja protoka energije, korišćenje efikasnije laboratorijske opreme, korišćenje ,,virtualne mreže” za čuvanje podataka, dodavanje pametnih uređaja za raspoređivanje energije koji automatski gase mašine koje se ne upotrebljavaju. Cisco® će takođe povećati upotrebu raznih tehnologija kao što je Cisco Telepresence i Cisco WebEx, skup uređaja koji smanjuju potrebu za poslovnim putovanjima, a koji su odgovorni za 27 procenata emisije ugljen dioksida. U prethodne dve godine, Cisco® je već smanjio emisiju iz vazdušnog prevoza za 10 procenata po zaposlenom.

Cisco® će takođe koristiti IT sa mrežnom osnovom za smanjenje energije u svojim filijalama radi još efikasnije upotrebe radnog prostora. Trenutno se testira softversko rešenje u Americi kako bi se odredio uticaj raznih faktora na ugljen dioksid odnosno njegovo smanjenje. Ovaj uređaj omogućava da se uzme u obzir povećana cena električne energije i da se predvidi kako će uticati na poslovanje i troškove.

Cisco® je takođe lansirao portal Efficiency Assurance Program (EAP). Ovaj centralizovani web uređaj pomoći će Cisco® korisnicima da bolje analiziraju upotrebu energije i uspostave parametre efikasnosti, kao i infrastrukturu centara za skladištenje podataka. Ovaj program će po prvi put omogućiti korisnicima da odrede troškove energije, stopu korišćenja i emisiju ugljen dioksida u vezi sa njihovim IT operacijama. Takođe, Cisco Data Center Efficiency Services pomaže korisnicima da identifikuju odgovarajuću energetsku infrastrukturu da bi stvorili izuzetno pouzdanu mrežu, istovremeno identifikujući korake kako bi infrastruktura bila još dostupnija, efikasna i održiva.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com