Upotreba Interneta će u 2012. godini biti 75 puta veća nego 2002. godine.

BEOGRAD, 09. jul 2008. godine- Na osnovu istraživanja koje je sprovela kompanija Cisco Systems, ukupni Internet protokol (IP) saobraćaj je porastao za 55 odsto u 2007. godini i očekuje se da dalje poraste za 63 odsto ove godine. Do 2012. godine svi tipovi prenosa video zapisa (IPTV, Video on demand, Peer to Peer video i Internet video) će predstavljati skoro 90 odsto potrošačkog IP saobraćaja za komunikaciju i zabavu. Cisco® takođe predviđa da će se saobraćaj podacima preko mobilnih telefona u naredne četiri godine duplirati svake godine.

Zbog velikog značaja rasta mreža baziranih na Internet protokolu, kao primarnog sredstva svih tipova globalnih komunikacija, Cisco® je razvio projekat Visual Networking Index u junu 2007. godine. Na osnovu nedavno ažurirane Cisco® Visual Networking Index prognoze koja je zamišljena kao sredstvo koje bi pomoglo kompaniji i njenim korisnicima za precizan plan rasta, široko prihvatanje videa za zabavu i komunikaciju će usloviti održivo i rapidno povećanje globalnog Internet mrežnog saobraćaja, stvarajući projektovanu ukupnu godišnju stopu rasta od 46 odsto.

Razvojem infrastrukture i penetracijom širokopojasnog Interneta u segmentu malih i srednjih preduzeća, kao i prihvatanjem naprednih vidova video komunikacije (Cisco TelePresence) u velikim preduzećima, prepoznaju se osnovni pokretači rasta IP saobraćaja kod poslovnih korisnika. Najveći godišnji rast se očekuje u SAD, Aziji i Zapadnoj Evropi.

Zapaža se još jedan trend - prenos podataka putem mobilnih uređaja koji će se duplirati svake godine od 2008. do 2012. Prenosni računari i mobilni telefoni potpomognuti pristupom mobilnom širokopojasnom Internetu značajno povećavaju Internet saobraćaj. U nekim delovima sveta mobilni pristup čak postaje zamena za fiksni.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com