Neki od efekata su postavljanje poslovnice na mrežu u roku od tri sata, efikasnija i efektivnija razmena informacija i komunikacija unutar organizacije, kao i bolja usklađenost IT infrastrukture sa poslovnim zahtevima

BEOGRAD, 25. jun 2008.- Eurobank EFG je implementirala Cisco® Servisno – Orjentisanu Mrežnu Arhitekturu (SONA) i rešenje Optimizacije poslovnih jedinica kako bi kreirala mrežu koja služi kao platforma za ubrzani razvoj. Arhitektonski pristup daje Eurobanci EFG sigurnu osnovu za kolaboraciju, nove servise korisnicima i kontrolu troškova.

Grupa Eurobank EFG ušla je na srpsko tržište kao mala banka okrenuta ka velikim klijentima i poslovala je samo sa jedne lokacije. Strategija Eurobanke EFG, bila je da da postane jedna od vodećih svestranih banaka u Srbiji, i bila je potrebna nova osnova kako bi ubrzano formirali jaku prisutnost na tržištu, nudeći inovativne finansijske proizvode, isporučene sa odličnim korisničkim servisom kroz mrežu lokalnih poslovnica.

Način da se to ostvari je bila kreacija konvergovane, bezbedne i skalabilne, Cisco® infrastrukture, usvajanjem pristupa „Mreža kao platforma“. Rezultat je Cisco® konvergentna mreža koja podržava Objedinjene komunikacije i sve poslovne aplikacije i obezbeđuje sigurnost krajnjih korisnika kroz Cisco® Self Defending Network rešenja.

„Standardizovana pravila i konfiguracije znače da možemo uključiti poslovnicu na mrežu u roku od tri sata. Prateći akviziciju Nacionalne štedionice, koristeći standardizovane konfiguracije zasnovane na Cisco® opremi, bili smo u mogućnosti da uključimo 70 poslovnica na mrežu za samo 10 radnih dana. Štaviše, centralizovani servisi preko konvergentne mreže smanjili su emisiju ugljenika, kao i količinu dodatne opreme i mreže kablova koja bi bila potrebna da podrži odvojene glasovne, i mrežu za prenos podataka“, izjavila je Efi Presvia, rukovodilac IT sektora Eurobank EFG.

Cisco® SONA omogućava mrežne servise kao što su bezbednost, mobilnost i identifikacija koji su povezani sa posebnim bankovnim aplikacijama. Bezbednost je važno svojstvo čitave mreže koja ima koristi od Cisco® end- to- end Self Defending Network pristupa. Koriste se različiti uređaji i tehnike, sveobuhvatna rešenja koja omogućavaju banci pregled i upravljanje svim promenama u bezbednosti.

U poslovnicama, široko je primenjena upotreba Cisco® Integrisanih Serija Rutera koji u jednoj kutiji podržava širok spektar usluga poput glasa, bezbednosti, wireless, time odstranjujući potrebu za odvojenim uređajima.

Investirajući u inteligentne mrežne platforme, Eurobanka EFG može u svakom trenutku neprimetno uključiti nove tehnologije da bi podržala rastuće poslovne zahteve.

O Eurobank EFG

Eurobank EFG je članica Eurobank EFG Grupe, evropske bankarske organizacije koja ima ukupnu aktivu od preko 72,2 milijarde evra. Grupa zapošljava više od 22.000 ljudi i nudi svoje proizvode i usluge kroz mrežu od preko 1.500 filijala i prodajnih mesta, kao i alternativnih kanala distribucije.

U širem regionu jugoistočne i centralne Evrope (Nove Evrope), grupacija Eurobank EFG spada u vodeće banke u zemljama u kojima posluje, kao što su Bugarska, Rumunija i Srbija. Od 2006. godine, Eurobank EFG Grupa ušla je takođe na tržišta Poljske, Turske , Ukrajine i Kipra. Eurobanka EFG je do sada investirala oko 2 milijarde evra u Novoj Evropi.

Eurobank EFG je član EFG grupe, treće najveće bankarske grupe u Švajcarskoj, nakon UBS i Credit Suisse. Eurobank EFG je takođe među najbolje plasiranim kompanijama kada je u pitanju kapitalizacija tržišta i poseduje veliku bazu akcionara sa više od 210.000 članova.

Više informacija o Eurobank EFG mogu se naći na internet stranici www.eurobank.gr i www.eurobankefg.rs

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com