Fleksibilna je, omogućava zaposlenima da rade na raznim mestima, sa tehnologijom i uslugom koji stvaraju utisak kao da sede u kancelariji za svojim stolom

BEOGRAD, 10. septembar 2008. godine- Cisco® je danas predstavio Cisco Virtual Office (Cisco Virtuelna Kancelarija), sigurno rešenje koje omogućava kompanijama da prošire svoje poslovanje i povećaju produktivnost – time što ,,donose kancelariju” zaposlenima koji često rade na raznim udaljenim lokacijama, u filijalama, u kući, ili na putu.

Cisco Virtual Office (CVO) se oslanja na novi trend u preduzećima kojima je neophodan pristup poslovnim aplikacijama i servisima izvan njihovih kancelarija. Rešenje sadrži rutere, svičeve, aplikacije za bezbednost podataka, bežično povezivanje, IP telefone, a tehnologija kontrole je u centralnim rešenjima, koja omogućava izuzetno siguran video sa mrežnom osnovom, glas, podatke i bežičan servis. Ovaj ,,produžetak” kancelarije uključuje pristup kolaborativnim poslovnim aplikacijama i prenos glasa i videa putem Internet protokola, gde su svi zaštićeni unutar umreženog okruženja.

Prema podacima iz celog sveta, 41 odsto onih koji koriste kompjuter na poslu, takođe rade kod kuće posle radnog vremena. Pošto posao zahteva fleksibilne i radne opcije koje štede novac, naročito u vreme kada cene goriva skaču, kao i drugi energetski troškovi, ovo rešenje im omogućava rad sa više poslovnica. Na taj način se održava kontinuitet poslovanja tokom vremenskih nepogoda i može da sačuva troškove nekretnina time što nema potrebe za dodatnim kancelarijskim prostorom.

Cisco Virtual Office omogućava zaposlenima da imaju jedinstvenu telefonsku liniju i mrežu, kao i identične aplikacije i pristup podacima. Samo rešenje se sastoji od:

Pokretna kancelarija (Remote site)

Zaposleni pomoću rešenja ,,zero-touch setup’’ sami konfigurišu Cisco intergisani ruter serije 800 i IP telefon iz serije 7900. Automatski, prekonfigurisano podešavanje rasterećuje poslove instalacije, naročito kada zaposleni nisu dovoljno kvalifikovani da sami ugradjuju mrežne sisteme. Sa rešenjem ‘’zero-touch setup’’, preduzeća mogu da prošire svoje radne lokacije na preko hiljadu, i da pri tom ne razmišljaju o greškama ili minimalnoj IT podršci.

Baza preduzeća (Headquarters site)

Cisco 7200 Series ruter služi kao konvergentna platforma za virtuelno, privatno umrežavanje, nudeći enkripciju laku za upravljanje, i sigurnost. Koristi Cisco Dynamic Multipoint Virtual Private Networking koja omogućava razmenu podataka između dve lokacije bez putovanja u glavnu kancelariju, obezbeđujući mrežne performanse i razmenu podataka

Napredni servisi

Cisco i njegovi partneri omogućavaju servis za CVO planiranje, dizajn i implementaciju. Servisi uključuju implementaciju i upravljanje udaljenim mestima, i trajnu operativnu podršku. Ovi servisi pomažu da se smanje operativni troškovi i stalno pristupaju, usklađuju i evoluiraju komponente Cisco Virtual Office kako bi se održao korak sa poslovnim potrebama klijenata i sigurnosnim pretnjama.

Cisco Virtual Office pojačava rad poslovnica bez obzira na način na koji se povezuje. Na taj način preduzeća ostaju agilna, u nekim slučajevima, obezbeđuje alternativu za zaštitu životne sredine da bi se upravljalo operativnim troškovima i troškovima putovanja na korporativnim mestima. Takođe omogućava balans između poslovnog i privatnog života.

Svoja rešenja Cisco primenjuje prvo kod svojih zaposlenih, tako da u 70 različitih zemalja CVO već koristi preko 12.000 ljudi. Oni godišnje smanje emisiju ugljen dioksida za 30.435 tona i izbegnu vožnju kolima u dužini od 100 miliona kilometara godišnje. Očekuje se da će u 2010. godini biti 30.000 radnika koji posao obavljaju od kuće, a jedan od benefita koji navode je vreme koje provedu sa svojim porodicama.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com