Saradnja među lekarima, sestrama i ostalim osobljem u zdravstvenim ustanovama i pristup informacijama sa bilo kog mesta, poboljšava efikasnost i rezultira boljom negom pacijenata

BEOGRAD, 20. maj 2008. godine- Klinika Mayo, najveća ujedinjena neprofitna grupa medicinske prakse u svetu, razvila je Cisco® objedinjenu mrežu kako bi poboljšala brigu o pacijentima. Primena Cisco® tehnologije omogućuje bolju saradnju među lekarima, sestrama i ostalim osobljem, osiguravajući razmenu lekarskih informacija u realnom vremenu kraj kreveta pacijenta.

Mayo je povezao različite medicinske aparate, sredstva i opremu na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) uključujući 2000 pumpi za infuziju, 300 PCA pumpi i 100 merača pulsa koji se koriste za predstavljanje otkucaja srca pacijenta i disanja. Povezivanje ovih sredstava na bežičnu mrežu, omogućava lekarima i sestrama pristupe glavnim informacijama o pacijentu sa bilo kog mesta u bolnici, poboljšavajući time efikasnost, a rezultat je bolja nega pacijenata.

"Klinika Mayo konstantno dokazuje svoju reputaciju pionira u medicinskoj nezi, istraživanju i edukaciji."- izjavio je Randy Regimbal, direktor za mrežne servise Mayo Klinike. "Naša Cisco Objedinjena Bežična mreža (Cisco Unified Wireless Network) je postala kamen temeljac za ispunjenje ovih strateških ciljeva i omogućila našem osoblju da dramatično poboljša kvalitet brige o pacijentima."

Cisco® objedinjena mreža sadrži više od 3000 Cisco® pristupnih tačaka, Cisco® regulatora serije 4400 i Cisco® bežični servisni modul za Catalyst 6500, isporučujući veći asortiman mobilnih aplikacija za zdravstvenu zaštitu svoje populacije sastavljene od 40 000 doktora, sestara i ostalog osoblja unutar tri kampusa smeštena u SAD-u. Pored toga, Mayo će otpočeti evaluaciju Cisco® 802.11n Aironet 1250 Series pristupnih tačaka, kako bi omogućio širi set novih mobilnih aplikacija kroz svoje objekte. Klinika Mayo primila je Ciscovu® petomilionitu Aironet pristupnu tačku, koja je započela dostavu 2000. godine, što označava još jednu prekretnicu za Cisco® u razvoju bežičnog tržišta preduzeća.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com