Cilj zajedničkog projekta Republičke Agencije SIEPA, kompanija Cisco Srbija i Logo d.o.o jeste podizanje svesti i edukacija na polju primene informacionih tehnologija u poslovanju, kao i značaj ulaganja u ljudske resurse edukacijom koja je osnova napretka i rasta zaposlenih, a time i samog preduzeća.

BEOGRAD, 9. april 2008. - U petak, 11. aprila biće održana prezentacija novih trendova u informacionim tehnologijama i predstavljen program edukacije za zaposlene u malim i srednjim preduzećima. Cisco Srbija, u saradnji sa SIEPA-om (Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza) i svojim partnerom kompanijom Logo d.o.o želi da doprinese razvoju malih i srednjih preduzeća, primenom informacionih tehnologija u poslovanju.

Cilj ovog projekta jeste podizanje svesti i edukacija na polju primene informacionih tehnologija u poslovanju, kao i značaj ulaganja u ljudske resurse edukacijom, koja je osnova napretka i rasta zaposlenih, a time i samog preduzeća. Učesnici su najperspektivnija domaća mala i srednja preduzeća po izboru SIEPA-e, koja su već prošla kroz programe koje Agencija organizuje.

Program obuke biće sproveden u više trodnevnih kurseve zaposlenih i planirano je da bude okončan u narednih šest meseci. Predavanja su sastavljena od šest oblasti i predstavljaju uvod u svet Cisco® mrežnih uređaja. Gradivo je prvenstveno namenjeno slušaocima sa tehničkim predznanjem kao što su sistem inženjeri i administratori, a isto je razumljivo analitičarima i menadžerima koji su zainteresovani da planiraju i menjaju svoje mrežno okruženje. Zastupljene su sledeće oblasti: Pravljenje jednostavne mreže, Ethernet LAN, Wireless LAN, LAN povezivanje, WAN linkovi i upravljanje mrežnim okruženjima.

Nedavno sprovedeno istraživanje kompanije Cisco Srbija pokazalo je da preko 50% malih i srednjih preduzeća u Srbiji ima pristup Internetu, a 98% u okviru te grupe ima lokalnu kompjutersku mrežu.

Kako bi izašao u susret posebnim potrebama malih i srednjih preduzeća, Cisco® je napravio posebne pakete proizvoda, koji pomažu da se unapredi poslovna komunikacija, a samim tim povećaju produktivnost i profitabilnost. Isto tako, Cisco® je kreirao i Vodič za napredno poslovanje - set alata za planiranje i procenu, koji pomaže malim i srednjim preduzećima da usklade ulaganja u umrežavanje sa svojim poslovnim prioritetima. Obezbeđuje strukturirani razvoj u cilju poboljšanja poslovnih rezultata, a onima koji donose tehničke i poslovne odluke pruža sigurnost da će njihova trenutna tehnološka investicija podržati dugoročne ciljeve.

Usvajanje osnovnih koncepata mrežnih protokola i mreža su cilj ovih trodnevnih treninga, kao i mogućnost da kroz besplatni program obuke zaposleni steknu teoretska i praktična znanja o osnovama umrežavanja koje mogu da budu uvedene u poslovanje kompanije.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com