Na najvećem sajmu mobilnih telekomunikacija na svetu, svoja rešenja za savremene potrebe mobilnosti predstavila je kompanija Cisco®

BEOGRAD, 18. februar 2008. – Kompanija Cisco®, svetski lider u proizvodnji mrežnih rešenja, na prošle nedelje održanoj konferenciji pod nazivom Mobile World Congress u Barseloni, predstavila je aplikacije iz mobilnog pristupa, koje obećavaju da promene način na koji se ljudi povezuju, sarađuju i u pokretu pristupaju svojim podacima, uključujući i sadržaje zabavnog karaktera. Ti sadržaji su pritom istog kvaliteta kao kada je »wireline« internet pristup u pitanju. Ove usluge predstavljaju stratešku mogućnost za servis provajdere da se obrate potrebama korisnika da imaju pristup informacijama i budu na mreži sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Mobilnost pruža mogućnost da se ljudi slobodno kreću, i pri tom budu neprekidno povezani na Internet i povezani sa drugima, koristeći uređaj po svom izboru. Mobilnost omogućava ljudima da bolje i efektivnije sarađuju kada su u pokretu, što inspiriše novi talas produktivnosti.

Među rešenjima koja je Cisco demonstrirao posetiocima konferencije nalaze se rešenja za mobilno emitovanje televizijskog sadržaja (DVB-H Mobile Television Solution), kao i rešenja koja omogućavaju razmenu sadržaja između uređaja kao što je televizor, kompjuter i ostali mobilni uređaji (Three-Screen Video). Fixed-Mobile Communications ili takozvana Mobilna kancelarija je rešenje koje omogućava servis provajderima da kompanijama i malim i srednjim preduzećima ponude fleksibilno okruženje za prenos podataka, glasa i razmenu poruka. Ne treba zaboraviti ni Broadband Wireless, portolio end-to-end širokopojasnih bežičnih rešenja, u okviru kojih su Wireless Mesh Network, WiMAX radio network, ASN Gateway i druge.

Pored mnogobrojnih mobilnih rešenja koja su prikazana na kongresu, u Barseloni je predstavljen i kurs namenjen profesionalcima u oblasti servis provajdinga. Ovaj program osmišljen na inicijativu kompanije Cisco a u saradnji sa GSM Association ima za cilj pružanje obuke inženjerima kako bi uz pomoć internet tehnologija razvili i upotrebili nove servise zasnovane na internet protokolu, a koji bi njihovim korisnicima omogućili to da budu na mreži i poslovno aktivni na bilo kom mestu i bilo kom trenutku.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com