Zamena stare ICT opreme za novu, program koji sprovodi Cisco Srbija, kompanijama omogućava da uvek poseduju najnovije tehnološko rešenje i napredne kapacitete mreže

BEOGRAD, 11. februar 2008. – Na konferenciji za novinare, koju je danas održala kompanija Cisco Srbija, po prvi put je predstavljen program zamene stare Cisco® opreme i opreme drugih proizvođača za novu Cisco® opremu.

Rezultati istraživanja o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima koja imaju do 1000 zaposlenih, koje je Cisco Srbija sproveo protekle godine, pokazuju da je 40% telefonskih centrala koje preduzeća poseduju - starije od 7 godina, a da 40% preduzeća planira prelaz na IP telefoniju (telefoniranje putem Internet protokola). Takođe se saznaje da 30% kompanija u kratkoročnom planu ima proširenje ili preseljenje kancelarija, a čak pedeset posto i daljinski pristup poslovnim podacima.

Na osnovu ovih rezultata, Cisco® je kreirao program zamene ne samo stare Cisco® opreme, već i opreme drugih proizvođača za novu Cisco® opremu. Ovi proizvodi i rešenja mogu biti tehnološki zastareli, ali je takođe moguće zameniti i novije - koji više ne odgovaraju potrebama kompanija. Cisco® na taj način izlazi u susret potrebama klijenata da unaprede svoje poslovanje i da uvek imaju najprimerenije tehnološko rešenje. Korišćenje Cisco ’’end-to-end’’ rešenja doprinosi smanjenju opreativnih troškova.

Cisco®, kao društveno odgovorna kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine, svu opremu izvozi na lokacije koje su posebno namenjene za reciklažu ove vrste opreme. Još uvek se recikliranje ne vrši na našoj teritoriji.

U toku trajanja akcije, do 1. juna, obezbeđen je i dodatni popust za sve vrste Cisco® servisa, kao i posebni uslovi finansiranja. Cisco Capital, finansijski odeljak kompanije Cisco®, u saradnji sa Raiffeisen Leasing-om obezbedio je ovu finansijsku podršku. Takođe treba istaći i to da procenjena vrednost stare opreme predstavlja učešće pri obračunu finansijskog lizinga.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com