Web 2.0 omogućava da ljudi budu povezani, da razmenjuju iskustva i kreiraju proizvode kroz alate za kolaboraciju, bez obzira na to gde se nalaze. Svet se kreće u pravcu kolektivnog znanja i saradnja je neizbežna

BEOGRAD, 9. novembar 2007. - Sedmu godinu za redom, kompanija Cisco® organizuje međunarodnu konferenciju Cisco Expo 14. i 15. novembra u hotelu Hyatt Regency. Sa ciljem da učesnike - donosioce odluka u svojim kompanijama, menadžere i inženjere - upozna sa najnovijim tehnološkim dostignućima i načinom na koji tehnologija pomaže poslovanju.

"Ove godine na konferenciji će se posebno razgovarati o kolaboraciji. Cisco® posmatra mrežu kao platformu i bazu za povezivanje ljudi u cilju njihove saradnje. Mreža ne povezuje uređaje, već ljude. Web 2.0 je tehnologija koja omogućava da ljudi budu povezani, da razmenjuju iskustva i kreiraju proizvode kroz alate za kolaboraciju, bez obzira na to gde se nalaze. Takav model smo prihvatili i mi kao kompanija", istakao je Goran Obradović, generalni direktor Cisco Srbija. "I sami unutar kompanije pokušavamo da radimo na jačanju kolaboracije između različitih ljudi u firmi i između različitih timova što doprinosi novim idejama, novim proizvodima. To se sada odvija mnogo brže nego ranije".

Na konferenciji će biti predstavljeni neki od alata za kolaboraciju. Tehnologija na koju se u ovom trenutku jako puno pažnje polaže je Telepresence, sistem za vođenje sastanaka na daljinu. Obradović je napomenuo da "neki vole da ga karakterišu kao video konferenciju visokog kvaliteta ali Cisco® smatra da je to pogrešna definicija. Telepresence donosi potpuno novu dimenziju u odnosu na video konferenciju. U konferenciji može da učestvuje 36 ljudi na različitim krajevima sveta. Imate utisak da svi sedite u jednoj prostoriji i da razgovarate za okruglim stolom".

"Svet se kreće u pravcu kolektivnog znanja i saradnja je neizbežna", rekao je Obradović.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Cisco logo, Cisco Systems logo i Aironet su priznate robne marke kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njoj pridruženih kompanija u SAD i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajućih kompanija. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo kog od preprodavaca njenih proizvoda. Ovaj dokument je javna informacija kompanije Cisco.

Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco ®
E: tmarjano@cisco.com